Phiên bản ISO 14001: 2015

Phiên bản ISO 14001: 2015

ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường, tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới đã và đang giúp hàng nghìn tổ chức cải thiện việc đánh giá môi trường, tính chống chịu và việc vận hành kể từ khi lần đầu tiên được xuất bản BS 7750 năm 1992.

Để đảm bảo rằng ISO 14001 tiếp tục phục vụ các tổ chức và duy trì sư kiên quan trong thị trường ngày nay, tiêu chuẩn đó đã được cải biên. Tiêu chuẩn mới giải quyết những thay đổi trong thực hành môi trường, và đảm bảo rằng hệ thống quản lý là kiểm chứng tương lai.

Những công ty, tổ chức và xã hội có trách nhiệm toàn cầu để phát triển mà không làm tổn hại những tài nguyên cho những thế hệ trong tương lai. ISO 14001 được viết ra với bản chất tư tưởng môi trường và điều đó duy trì sự ưu tiên đối với ISO 14001:2015.

Tiến bộ với những khóa đào tạo quá độ của BSI


Nhìn lại ISO 14001 chi tiết hơn


Lợi ích của tiêu chuẩn mới

Đem lại những cải thiện môi trường và thường xuyên trong chính trái tim của doanh nghiệp

Tiêu chuẩn đã được chỉnh sửa sẽ đảm bảo rằng việc quản lý môi trường hiện nay hoàn toàn thống nhất và song song với những chiến lược kinh doanh của tổ chức. Việc tập trung chiến lược này sẽ dẫn đến tối đa hóa việc đánh giá EMS của bạn, làm cho nó trở nên bền vững hơn, tiết kiệm thời gian và giúp bảo tồn những tài nguyên thế giới cho thế hệ trong tương lai.

Tính lãnh đạo

Sự tham gia đông đảo hơn trong hệ thống quản lý của bạn thông qua đội lãnh đạo sẽ đảm bảo việc thúc đẩy toàn bộ tổ chức tới mục tiêu và mục đích của tổ chức.

Kết quả hoạt động môi trường được cải thiện

Những tổ chức sẽ cần phải từng bước bảo vệ môi trường và cải thiện hoạt động môi trường. Quản lý môi trường tốt sẽ giảm nguy cơ của những khoản phạt thường xuyên và có thể nhận ra những cơ hội để tiết kiệm tiền bạc. 

Một phương pháp thống nhất

 

Với một cấu trúc mới có thể áp dụng với tất cả những tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO mới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc thực hiện những hệ thống quản lý cấp số nhân và hợp nhất.

Xem lại chi tiết hơn

Tiêu chuẩn mới được mong đợi vào tháng 9 năm 2015, sẽ được dựa trên Annex SL- cấu trúc mới mức độ cao hơn mang lại một cơ cấu chung cho tất cả những tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Nó giúp giữ tính nhất quán, song song với những tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác nhau, đưa ra những kết nối, những mệnh đề với cấu trúc mức độ cao nhất và áp dụng ngôn ngữ chung xuyên suốt tất cả các tiêu chuẩn.

Những thay đổi quan trọng trong tiêu chuẩn được đề xuất là:

  • Tầm quan trọng của tính lãnh đạo
  • Việc tập trung vào quản lý rủi ro
  • Tầm quan trọng của việc đánh giá mục tiêu và thay đổi
  • Giao tiếp và nhận thức
  • Ít hơn những tiêu chuẩn sai khiến

Với tiêu chuẩn mới trong nơi làm việc, tổ chức thấy rằng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để kết hợp hệ thống quản lý môi trường của họ với những quá trình kinh doanh cốt lõi và đạt được lợi ích kinh doanh cao hơn.

 


Giới thiệu về tài liệu cấu trúc Annex SL

Có được sự hiểu biết tốt hơn về Annex SL- cấu trúc mức độ cao hơn của hệ thống quản lý

 


Xem lại tài liệu ISO- Tầm quan trọng của tính lãnh đạo trong việc xem lại ISO mới

Hiểu biết về tính lãnh đạo đang được kết hợp với những tiêu chuẩn ISO mới ngày nay như thế nào, và giá trị mà nó mang lại 


Tài liệu ISO 14001- Việc xem lại nền tảng và nâng cấp lên bản 2015

Với việc xem lại vấn đề đang thực hiện 2015, bản sách trắng này nhìn lại lịch sử của tiêu chuẩn đó, việc phát triển như thế nào qua những năm vừa qua và việc thay đổi công ty có thể mong đợi việc xuất hiện trong ISO 14001:2015


Tài liệu ISO DIS 14001:2014- Việc hiểu những thay đổi được dự định

Với một số thay đổi chính trong tiêu chuẩn đã được dự trù cho năm 2014 dựa trên bản dự thảo tiêu chuẩn quốc tế, được xuất bản tháng 5 năm 2014, bản sách trắng này nhìn lại những chi tiết thay đổi, hành trình và những gì bạn có thể làm bây giờ để chuẩn bị.


Việc xem lại ISO 14001:2015- Những câu hỏi thường xuyên được hỏi

Ở đây chúng tôi hướng tới việc giải quyết những câu hỏi ban đầu này về việc bạn có thể khi mới bắt đầu chuyến hành trình trước tiêu chuẩn mới được chỉnh sửa.


Sách trắng tóm tắt ISO- Lợi ích của sự chuyển đổi sớm

Bản sách trắng này đem lại cái nhìn tổng quát về lợi ích đối với doanh nghiệp của bạn khi chuyển đổi sớm sang bản tóm tắt ISO mới.

Tải sách trắng (PDF) tại đây 

Hiện tại tôi đã được chứng nhận ISO 14001. Tôi nên làm gì?

Khi bản tiêu chuẩn đã hiệu chỉnh được phát hành năm 2015, BSI sẽ hỗ trợ bạn xuyên suốt quá trình. Thời gian chuyển đổi sẽ được thiết lập và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn và đào tạo bạn để giúp bạn chuyển đổi một cách trôi chảy như có thể.

Một phần của lý do mà BSI là nhà cung cấp được chọn lựa đầu tiên cho việc chứng nhận đó là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn trong suốt việc hiệu chỉnh tiêu chuẩn, giúp bạn hiểu về những ảnh hưởng của thay đổi đó - và lợi ích - tổ chức của bạn.

Tôi thấy hứng thú đối với chứng chỉ  ISO 14001. Tôi nên làm gì ?

ISO 14001-2014 sẽ vẫn có giá trị và công ty sẽ vẫn được lợi khi thực hiện và chứng nhận nó. Chứng chỉ ISO 14001:2004 sẽ vẫn được chấp nhận cho một khoảng thời gian sau 2 năm khi phát hành bản mới về tiêu chuẩn được mong đợi năm 2015, bản được xác định bởi Cơ quan công nhận quốc gia của Vương quốc Anh (UKAS), ước tính là hai năm.

Quay lại với những trang ISO 14001 để thấy tại sao nó lại giá trị và chúng tôi có thể giúp bạn để được chứng nhận.

 

Tìm hiểu thêm về những lợi ích của ISO 14001