Tìm hiểu về Chứng nhận 6 Sigma

Hãy nói về chuyên môn tìm hiểu 6 Sigma với chứng nhận được công nhận toàn cầu về 6 Sigma và đạt được chứng chỉ chuyên nghiệp thông qua đó bạn được xem như lãnh đạo trong việc sử dụng và áp dụng tất cả những công cụ liên quan.

Hoàn thành khóa học 6 Sigma chúng tôi thể hiện mức độ hoàn hảo sẽ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và nghề nghiệp bạn. Tất cả những người thực hành 6 Sigma được cấp bằng có thể đạt được chứng chỉ như bằng chứng đào tạo, hoàn thành dự án xuất sắc, và mức độ hiểu kiến thức được yêu cầu. Bạn có thể hoàn thành bài thi bằng giấy và thực hành được đánh giá bởi Chưởng môn đai đen và có được sự ghi nhận từ cơ quan chứng nhận quốc tế.


Tôi sẽ có lợi như thế nào?

 

  • Tự tin về việc bạn có chuyên môn về tiêu chuẩn 6 Sigma hoạt động trong công ty.
  • Lợi ích từ chuyên môn nội bộ trong việc đem lại thực hành tốt nhất trong ngành.
  • Đo lường và cải tiến chương trình 6 Sigma riêng bạn
  • Khuyến khích phát triển chuyên nghiệp và thúc đẩy nhân viên
  • Đạt được sự ghi nhận từ cơ quan tiêu chuẩn toàn cầu cũng như gia tăng sự tự tin về khách hàng

 

Chứng nhận có thể được áp dụng tại địa phương hoặc toàn cầu nhằm đem lại cho bạn khả năng đo lường tính thiết thực trong phương pháp bạn về 6 Sigma.

Khóa học bao gồm những gì?

  • Sổ ghi chép
  • Ăn trưa
  • Thức ăn nhẹ