Khóa học thực hành hệ thống Lean

Đảm bảo tất cả hoạt động làm tăng giá trị cho doanh nghiệp cùng Khóa học thực hành hệ thống Lean.

Người thực hành hệ thống Lean được chứng nhận có thể cải tiến hiệu quả hoạt động kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng. Tìm hiểu phương pháp đạt được cách tiếp cận có hệ thống hướng đến cải tiến liên tục và tăng lợi thế cạnh tranh trong mọi ngành nghề hoạt động.

Chuyên gia hướng dẫn thông qua lý thuyết hệ thống Lean và làm thế nào để chuyển giao thực hành và nghiên cứu tình huống thực tế tại nơi làm việc.

 


Ai nên tham gia?

 • Người thực hành hệ thống Lean.
 • Nhân viên, không phân biệt thâm niên, những người nỗ lực cải tiến kinh doanh

 

Tôi sẽ học được gì?

 • Nắm được nguyên tắc thực hành hệ thống Lean.
 • Tìm hiểu phương pháp đo lường, sắp xếp và thực hiện thực hành hệ thống Lean
 • Tự tin dẫn đầu với bài tập giải quyết vấn đề và chuỗi cung ứng Lean.
 • Làm quen với cách lập bản đồ chuỗi giá trị, Bảo trì năng suất toàn diện, kỹ thuật chuyển đổi nhanh và phương pháp tiếp cận Kanban
 • Đạt được chứng nhận và tiếp tục phát triển chuyên môn chuyên nghiệp.

 

Lợi ích nào nhận được?

 • Đạt được lợi ích với năng suất và chất lượng cao hơn.
 • Xác định và giảm thiểu những gây lãng phí tiền bạc và thời gian
 • Đo lường cải tiến kinh doanh.
 • Thúc đẩy nhân viên và khuyến khích sự tham gia giữa các tổ chức.
 • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng và lòng tin cho các bên liên quan.
 • Phát triển chuyên môn và chia sẻ kiến thức làm tăng hiệu quả hoạt động.

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Chứng nhận
 • Ăn trưa
 • Đồ uống