Khóa học đào tạo về HACCP và Xử lý thực phẩm

Những khóa đào tạo HACCP của chúng tôi hướng dẫn cách thức quản lý an toàn thực phẩm cho dù họ hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào.

Từ việc học những điều cơ bản của hướng dẫn thực hành sản xuất tốt để hiểu về những nguyên lý và những ứng dụng của HACCP, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện những quy trình và hệ thống mà qua đó đảm bảo bạn đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng, những sản phẩm của bạn là an toàn đối với việc ô nhiễm, và ngang hàng với những thực hành an toàn thực phẩm tốt nhất toàn cầu.


Đào tạo tại Doanh nghiệp


Khóa học tập trung

Tất cả những khóa học tập trung của BSI sử dụng phương pháp kỹ thuật học tập tăng tốc bao gồm những bài giảng, bài tập và những bài học tương tác để đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu bài.

Các yêu cầu HACCP >

Khóa học hai ngày bao gồm 7 nguyên lý của HACCP, qua đó hướng dẫn học viên làm thế nào để áp dụng và phát triển tiêu chuẩn. Những nhà đào tạo có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ khám phá tiêu chuẩn HACCP theo chiều sâu, với những bài tập đóng vai, làm việc nhóm và những bài tập thực hành để đảm bảo rằng bạn đi từ người mới bắt đầu cho đến là một chuyên gia. 

khóa học trên lớp

Thực hành sản xuất tốt >

Các nhà đào tạo chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hướng dẫn học viên làm thế nào để quản lý và cải thiện những công đoạn trong tổ chức, đảm bảo rằng Doanh nghiệp đang duy trì sự quản lý triệt để đối với những quy trình vệ sinh chung và sự ô nhiễm môi trường. 

Khóa học đào tạo trong lớp