การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

เมื่อท่านกับเรา ท่านกำลังฝึกอบรมกับการให้บริการอบรมที่มุ่งมั่นในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่าน  ผู้สอนของเราสามารถให้การฝึกอบรมที่ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งมอบความรู้ทักษะที่ถูกต้อง แต่มุ่งเน้นให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อท่านกับเรา ท่านกำลังฝึกอบรมกับการให้บริการอบรมที่มุ่งมั่นในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่าน  ผู้สอนของเราสามารถให้การฝึกอบรมที่ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งมอบความรู้ทักษะที่ถูกต้อง แต่มุ่งเน้นให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

Red Overlay
Red Overlay

หลักสูตรการฝึกอบรมที่แนะนำ


หลักสูตรการฝึกอบรม

 • Lead Auditor/Auditor Training Course >
  By IRCA


 • ISO 9001 Quality Management  >
  การบริหารจัดการคุณภาพ


 • ISO 14001 Environmental Management >
  การจัดการสิ่งแวดล้อม


 • ISO 45001 Occupational Health and Safety >
  ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


 • Food sector training courses >
  ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร


 • IATF 16949 Automotive Management System >
  ระบบการบริหารจัดการยานยนต์


 • ISO 50001 Energy Management System >
  ระบบการจัดการพลังงาน


 • ISO 22301Business Continuity Management >
  การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ


 • ISO / IEC 20000 IT Service Management  >
  การบริหารจัดการบริการด้านไอที


 • ISO / IEC 27001 Information Security  >
  ความปลอดภัยของข้อมูล


 • ISO 31000 Risk Management  >
  การบริหารความเสี่ยง


 • ISO 39001 Road traffic safety (RTS)  >
  ด้านความปลอดภัยการจราจรบนถนน


 • BS 10500 Anti-bribery Management Systems (ABMS) >
  ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน


 • ISO 13485:2012 Medical Devices  >
  อุปกรณ์การแพทย์


 • Other Training Course >
 • ลักษณะของการอบรมแบบต่างๆ