หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก : Public Training

ด้วย หลักสูตรอบรมของทางBSI ท่านมั่นใจได้ในประสบการณ์ของผู้สอนและ การออกแบบหลักสูตรที่เน้นในการนำความรู้เข้าสู่การปฏิบัติมากกว่าการสอนใน รูปแบบทฤษฏี ท่านจะพบกับกระบวนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สอนอย่างเป็นกันเอง หลักสูตรต่างๆของเราได้มีการให้บริการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรการแนะนำ พื้นฐานขั้นต้น จนถึงการเป็นผู้ตรวจประเมิน


หลักสูตรการฝึกอบรมภายใน : In-company (in-house/on-site) training

หลักสูตรฝึกอบรมที่คลอบคลุมประเด็นต่างๆที่จำเป็นในการทำความเข้าใจ และการนำระบบบริหารไปปฎิบัติ BSIสามารถจัดอบรมในสถานประกอบการของท่านได้ตามเวลาที่ท่านสะดวก หลักสูตรและวิธีการสอนของผู้สอนของเราสามารถที่จะทำการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้หากท่านต้องการ

- ลดค่าใช้จ่ายในกรณีมีผู้ที่ควรได้รับการอบรมหลายท่าน (เหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านต้องการส่งบุคลากรตั้งแต่ 5 ท่านเข้ารับการอบรม)
- ท่านและพนักงานท่านไม่มีช่วงเวลาว่างเพียงพอ
- ลดปัญหาในการดำเนินการเรื่องการเดินทางของพนักงาน
- ต้องการให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะสามารถทำงานเป็นทีมงาน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน
- ให้มีการย่อขยายหัวข้ออบรมเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่านหากท่านต้องการ ใช้ข้อได้เปรียบข้างต้น การจัดการฝึกอบรมแบบ Inhouse Training นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการพัฒนาองค์กรของท่าน


การเรียนทางไกล

ช่วยให้คุณสามารถเรียนด้วยตนเองได้ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับคุณ และยังลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ


การฝึกอบรมออนไลน์ : Online training (e-learning)

สำรหรับ e-learning เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ระยะทางที่สามารถเข้าถึงได้ทุกๆเวลา และช่วยลดเวลาการทำงานและลดค่าใช้จ่าย