หลักสูตรอบรม
ISO 45001

หลักสูตรอบรม
ISO 45001

Red Overlay
ISO 45001
Red Overlay

มาตรฐาน ISO 45001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) ระดับโลกฉบับแรกที่ได้รับการเผยแพร่

มาตรฐาน ISO 45001 มีจุดประสงค์เพื่อแทนที่มาตรฐาน BS OHSAS 18001 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BS OHSAS 18001 ในปัจจุบันจะต้องย้ายไปใช้มาตรฐาน ISO 45001 ภายใน 3 ปีที่มาตรฐานใหม่ได้รับการเผยแพร่

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด