หลักสูตรอบรม
ISO 14001

หลักสูตรอบรม
ISO 14001

Red Overlay
ISO 14001
Red Overlay

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการยอมรับในระดับสากลด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (EMS) สร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าโดยการแสดงความมุ่งมั่นของคุณในการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ

อีกทั้งเมื่อองค์กรท่านปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 14001 (EMS) องค์กรของท่านจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและการใช้พลังงาน และลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม และด้วยการรับรู้ EMS ที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งองค์กรของคุณ คุณจะสามารถบรรลุมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงสุดได้

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด

e-Learning courses

Webinars เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001