Wdrożenie normy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Twórz plany na przyszłość, wdrażając w swojej firmie normę ISO 14001 Pracuj razem z nami nad tworzeniem systemu zarządzania środowiskowego, który zminimalizuje odpady i zwielokrotni nowe możliwości biznesowe.


Czy jesteście Państwo gotowi na wdrożenie normy?

Skuteczne zarządzanie środowiskiem staje się łatwiejsze dzięki wkładowi całej firmy. Rozumiemy również, że każda firma - duża czy mała - znajduje się na różnym etapie planowania środowiskowego, dlatego też proponujemy takie pakiety usług, które są indywidualnie dostosowywane do Państwa potrzeb. Pakiet ISO 14001 zawierać może usług odpowiadające konkretnym potrzebom Państwa biznesu, by pomóc Wam osiągnąć światowej klasy zarządzanie środowiskowe - tnąc koszty zbędnych działań i pokonując trudności, na które natrafiacie.

Pomożemy Państwu stworzyć plan projektu ISO 14001, opierając się na systemach, które już posiadacie. Będziemy także prowadzić Waszą firmę przez cały proces wdrażania normy.


Najważniejsze wskazówki dotyczące wdrożenia ISO 14001

  1. Uzyskajcie wsparcie i zaangażowanie ze strony kierownictwa wyższego szczebla.
  2. Zaangażuj cały swój biznes dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej.
  3. Porównaj swój obecny system jakości z wymogami ISO 14001.
  4. Uzyskaj opinie swoich Klientów i dostawców na temat obecnego zarządzania środowiskowego.
  5. Utwórz zespół wdrożeniowy, aby uzyskać najlepsze wyniki.
  6. Wyznaczaj i rozdzielaj role, zakresy obowiązków oraz harmonogramy.
  7. Dostosuj zasady zarządzania jakością ISO 14001 do swojej działalności.
  8. Buduj zaangażowanie swoich pracowników poprzez szkolenia i pakiety motywacyjne.
  9. Podziel się wiedzą o ISO 14001 i zachęć swoich pracowników do tego, by przeszkolili się na auditorów wewnętrznych.
  10. Przeprowadzaj regularne kontrole systemu ISO 14001, aby mieć pewność, że jest on stale ulepszany.


Associate Consultant Programme

Dzięki Associate Consultant Programme uzyskać można dodatkowe wsparcie i doradztwo, jak zdobyć certyfikację. Możemy skontaktować Państwa z ponad 200 członkami programu z Wielkiej Brytanii, oferującymi usługi doradztwa specjalistycznego, niezależnego od BSI.


Szkolenia wprowadzające ISO 14001

System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 można przystosować do organizacji różnej wielkości i z każdego sektora, a nasze szkolenie przeznaczone jest dla osób o różnym poziomie doświadczenia.Dlaczego BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Do grona naszych Klientów należy ponad 80 000 organizacji ze 182 krajów  - od największych światowych marek po małe, ambitne firmy. Nie tylko oceniamy, na ile dobrze spełniają Państwo wymagania norm , BSI jest firmą, która stworzyła osiem z dziesięciu najważniejszych światowych norm dotyczących systemów zarządzania.  Podstawą naszej działalności jest wiedza, jaką tworzymy i jaką dzielimy się z naszymi klientami - szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku ich stosowania i zwiększania efektywności.

W BSI dążymy do doskonałości, zapewniając naszym klientom sukces za pośrednictwem norm. Umożliwamy firmom efektywniejsze działanie, zarządzanie ryzykiem i osiąganie zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Nasi eksperci walczą z przeciętnością i beczynnością, aby pomóc we wprowdzeniu do kultury organizacji zwyczaju dążenia do doskonałości w działaniu ludzi i produktów.

Nasza wiedza może odmienić Twoją Organizację.