ISO 14001:2015 Korzyści dla Twojej organizacji

Zarządzanie Środowiskowe
Korzyści dla Twojej organizacji

ISO-14001-2015-Aktualizacja

Korzyści ze stosowania ISO 14001:2015

 • Obniżenie kosztów operacyjnych przyczynia się do oszczędności kosztowych waszych klientów
 • Mniejsza ilość odpadów i zwiększenie efektywności organizacji
 • Wzrost zaufania zainteresowanych stron
 • Poprawa poziomu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska
 • Mniejsze prawdopodobieństwo grzywien i ścigania, co może doprowadzić do zmniejszenia ilości wizyt agencji ochrony środowiska i obniżenia składki ubezpieczeniowej
 • Umożliwia śledzenie zmian legislacyjnych dając wystarczająco dużo czasu na rozwiązywanie  problemów i zapewnianie zgodności 
 • Poprawa reputacji i satysfakcji zainteresowanych stron
 • Zwiększenie dostępu do nowych klientów i partnerów biznesowych
 • Przewaga konkurencyjna wpływa na rozwój firmy
 • Zwiększone prawdopodobieństwo powrotu Klienta
 • Dostęp do nowych rynków

Jakie szkolenia oferuje BSI w zakresie normy ISO 14001?
Sprawdź tutaj