Szkolenia dla ISO 31000
Zarządzanie Ryzykiem

 Jeśli potrafisz zarządzać ryzykiem to potrafisz też decydować o swoim  sukcesie. Dowiedz się jak codzienna ochrona swojej firmy przynosi duże  korzyści. 

Pracujemy w ponad 50 krajach, aby dostarczać projekty pomocy technicznej, które wspierają ich systemy jakości i pomagają konkurować oraz handlować na ogólnoświatowych rynkach.


Szkolenie Zarządzania Ryzykiem

Warsztaty doskonalące Zarządzania Ryzykiem ISO 31000 (Masterclass) >

Kurs Masterclass obejmie kontekst organizacji i integrację z procesami biznesowymi, wraz z rozważeniem szerokiej gamy powiązanych wskazówek i standardów. Podstawowym celem zarządzania ryzykiem jest tworzenie i ochrona wartości, która poprawia wyniki, zachęca do innowacji i wspiera osiąganie celów.

+ VAT

5 dniowe szkolenie

Warsztat ISO 31000:2018 Zarządzanie Ryzykiem >

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo w jaki sposób wdrożyć i rozwijać proces zarządzania ryzykiem w swoje organizacji w oparciu o wytyczne jednego z najlepszych standardów odnoszących się do zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem. Norma ISO 31000: 2018 zapewnia systematyczne ramy i proces maksymalizacji obszarów, w których można kontrolować wyniki.

3 dniowe szkolenie