ISO 31000 Zarządzanie Ryzykiem

Skuteczne radzenie sobie z niepewnością i związanym z nią ryzykiem, ale również i szansami, które zapewnić mają zwiększenie zdolności do budowania wartości organizacji, jest główną korzyścią wynikającą z zarządzania ryzykiem w organizacji. Aby proces ten mógł być jednak skuteczny, należy zastanowić się, jaka metoda zarządzania ryzykiem będzie dla organizacji najlepsza. Jakie działania należy podjąć oraz jakie elementy funkcjonowania organizacji poddać analizie, aby wybrać tą właściwą metodę, pozwalającą na ustanowienie skutecznego procesu zarządzania ryzykiem?
Kto i w jakim stopniu powinien być odpowiedzialny za wdrożenie takiego procesu w organizacji? Aby udzielić jak najpełniejszej odpowiedzi na te i wiele innych pytań proponujemy Państwu szkolenie połączone z warsztatami „ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem”.


Kto jest adresatem szkolenia:

Kurs został przygotowany z myślą o pracownikach zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji, w szczególności obecnych i przyszłych managerów ryzyka.

Szkolenie przygotowane zostało w oparciu o wytyczne zawarte w nowo opublikowanym standardzie zarządzania ryzykiem ISO 31000.

Cele dydaktyczne:

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy potrzebnej do efektywnego wypełniania roli managera ryzyka w organizacji w zakresie wyboru i stosowania narzędzi, technik i dobrych praktyk dotyczących identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

Korzyści:

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat metod i sposobów zarządzania ryzykiem zewnętrznym i wewnętrznym związanym z działalnością organizacji. W trakcie szkolenia w sposób praktyczny wyjaśnione zostaną poszczególne elementy zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000 - począwszy od identyfikacji poprzez analizę i ocenę ryzyka, kończąc na postępowaniu wobec ryzyka. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym, jak systemowo zarządzać ryzykiem związanym z działalnością dowolnej organizacji oraz co jest kluczem do sukcesu w prawidłowo zarządzanym portfelu ryzyka.

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch