Szkolenia dla ISO/IEC 27001 Bezpieczeństwo Informacji

Information Security

 Z pomocą naszych ekspertów dowiesz się jak skutecznie zarządzać  bezpieczeństwem informacji.

 Norma ISO/IEC 27001 jest normą międzynarodową, która określa wymagania dla utworzenia, wdrożenia i ciągłego ulepszania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Nasze szkolenia odbywają się wg określonych schematów, które umożliwiają zaznajomienie się z normami, poznanie zasad wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ich auditu. Posiadamy również szkolenia dla osób indywidualnych i auditorów wiodących zajmujących się przejściem z poprzedniej wersji normy ISO/IEC 27001:2005 do obecnej wersji ISO/IEC 27001:2013. Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2011 NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  To szkolenie umożliwia wprowadzenie w organizacji podejścia do informacji opartego na zarządzaniu ryzykiem, zarówno jako część implementacji normy ISO/IEC 27001, jak też jako działalność niezależna.

  Celem szkolenia jest dostarczenie jasnych, praktycznych wskazówek w jaki sposób identyfikować, analizować i zarządzać ryzykami bezpieczeństwa. Szkolenie pomoże w ocenie istniejących mechanizmów postępowania z ryzykiem i mechanizmów kontrolnych i upewnieniu się, że są one odpowiednie do zarządzania i redukcji zidentyfikowanych ryzyk. 

Szczegóły szkolenia Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2011 NOWE SZKOLENIE

Zabezpieczenia Usług w Chmurze Obliczeniowej wg ISO/IEC 27017 NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w chmurze, wytycznych dotyczących stosowania zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń specyficznych dla przetwarzania w chmurze.

  Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych.

Szczegóły szkolenia Zabezpieczenia Usług w Chmurze Obliczeniowej wg ISO/IEC 27017 NOWE SZKOLENIE

ISO/IEC 27018 Ochrona Danych Osobowych w Chmurze Obliczeniowej NOWE SZKOLENIE

650 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  • Celem tego kursu jest wsparcie dostawców danych w chmurze i ich klientów w zrozumieniu dodatkowych wskazówek i środków kontroli ujętych w normie ISO/IEC 27018.
  • Dodatkowe środki kontroli umożliwią dostawcom i ich klientom zachowanie zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz lepszą ochronę informacji podczas przetwarzania danych osobowych w chmurze.
Szczegóły szkolenia ISO/IEC 27018 Ochrona Danych Osobowych w Chmurze Obliczeniowej NOWE SZKOLENIE

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2013

1400 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  Bezpieczeństwo informacji jest obecnie problemem niemal wszystkich organizacji. Dynamiczny rozwój nowych technologii dostarcza wiele fascynujących możliwości, ale również zagrożenia, które mogą doprowadzić do katastrofy, jeśli nie są odpowiednio nadzorowane. System zarządzania zgodny z ISO 27001:2013 umożliwia organizacji zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sposób całościowy i usystematyzowany.

Szczegóły szkolenia Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2013

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

2 dniowy kurs dedykowany

  Kurs został opracowany wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Informatycznym (National Computing Centre). Jego celem jest omówienie zastosowania międzynarodowej normy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013). Wymagania normy prezentowane są na wybranych przykładach, pochodzących z rzeczywistych sytuacji przedsiębiorstw ponoszących starty w wyniku złego zabezpieczenia danych i informacji.

Szczegóły szkolenia Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2013. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Ocena ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

1 dniowy kurs dedykowany

  Norma ISO 27001:2013 wymaga, aby w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji przeprowadzić szacowanie ryzyka w odniesieniu do najważniejszych aktywów informacyjnych znajdujących się w posiadaniu organizacji. Na tej podstawie określa się postępowanie z ryzykiem i wybiera odpowiednie zabezpieczenia.

Szczegóły szkolenia Ocena ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Już wkrótce - WEBINAR - Pracownik najsłabszym ogniwem systemu cyberbezpieczeństwa

Język: angielski

BSI Live Webinar: 'Path to GDPR' Series - Untrained employees - the weakest link in your cybersecurity defence

Bilety:
FREE
Lokalizacja:
Internet
Opłata członkowska BSI:
FREE