Szkolenia dla ISO/IEC 27001 Bezpieczeństwo Informacji

Information Security

 Z pomocą naszych ekspertów dowiesz się jak skutecznie zarządzać  bezpieczeństwem informacji.

 Norma ISO/IEC 27001 jest normą międzynarodową, która określa wymagania dla utworzenia, wdrożenia i ciągłego ulepszania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Nasze szkolenia odbywają się wg określonych schematów, które umożliwiają zaznajomienie się z normami, poznanie zasad wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ich auditu. Posiadamy również szkolenia dla osób indywidualnych i auditorów wiodących zajmujących się przejściem z poprzedniej do obecnej wersji ISO/IEC 27001:2017. Szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2018 >

To szkolenie umożliwia wprowadzenie w organizacji podejścia do informacji opartego na zarządzaniu ryzykiem, zarówno jako część implementacji normy ISO/IEC 27001, jak też jako działalność niezależna.

Szkolenie pomoże w ocenie istniejących mechanizmów postępowania z ryzykiem i mechanizmów kontrolnych i upewnieniu się, że są one odpowiednie do zarządzania i redukcji zidentyfikowanych ryzyk. 

1450 zł + VAT

2 dniowe szkolenie

Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) >

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w chmurze, wytycznych dotyczących stosowania zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń specyficznych dla przetwarzania w chmurze.

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych.

1450 zł + VAT

2 dniowe szkolenie

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2017 >

Bezpieczeństwo informacji jest obecnie problemem niemal wszystkich organizacji. Dynamiczny rozwój nowych technologii dostarcza wiele fascynujących możliwości, ale również zagrożenia, które mogą doprowadzić do katastrofy, jeśli nie są odpowiednio nadzorowane. System zarządzania zgodny z ISO 27001:2017 umożliwia organizacji zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sposób całościowy i usystematyzowany.

1450 zł + VAT

2 dniowe szkolenie

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2017. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna >

Kurs został opracowany wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Informatycznym (National Computing Centre). Jego celem jest omówienie zastosowania międzynarodowej normy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2017). Wymagania normy prezentowane są na wybranych przykładach, pochodzących z rzeczywistych sytuacji przedsiębiorstw ponoszących starty w wyniku złego zabezpieczenia danych i informacji.

2 dniowy kurs dedykowany

Ocena ryzyka w systemie bezpieczeństwa informacji. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna >

Norma ISO 27001:2013 wymaga, aby w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji przeprowadzić szacowanie ryzyka w odniesieniu do najważniejszych aktywów informacyjnych znajdujących się w posiadaniu organizacji. Na tej podstawie określa się postępowanie z ryzykiem i wybiera odpowiednie zabezpieczenia.

1 dniowy kurs dedykowany