Czym jest BIM? (Building Information Modelling)

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) to zarządzanie informacjami w ciągu całego cyklu życia budynku, począwszy od projektu wstępnego poprzez konstrukcję, konserwację, a kończąc na wycofaniu z eksploatacji za pośrednictwem Modelowania cyfrowego. BIM w całości opiera się na współpracy między inżynierami, właścicielami, architektami i wykonawcami w trójwymiarowym wirtualnym środowisku budowlanym (środowisku wspólnych danych) oraz na dzieleniu się informacjami dotyczącymi tych branż.

Modelowanie Informacji o Budynku umożliwia zespołom projektowym i budowlanym komunikację na temat projektu oraz koordynację informacji na różnych niedostrzegalnych wcześniej poziomach. Informacje te towarzyszą projektowi od momentu poprzedzającego początek budowy przez cały jego cykl życia. Ponadto BIM pomaga w przeprowadzaniu analiz wszelkich potencjalnych skutków.

Od sierpnia 2016 r. rząd brytyjski nałożył na dostawców budowlanych biorących udział w przetargach na projekty rządowe realizowane na szczeblu centralnym (obejmujące budynki i infrastrukturę) obowiązek pracy w ramach Poziomu 2 BIM. BSI wspiera sektor, zapewniając szereg rozwiązań, które pomogą w spełnieniu wymogów BIM na poziomie 2.


Jakie są korzyści?

Poprzez stosowanie Modelowania Informacji o Budynku i certyfikacji BIM, można osiągnąć następujące kluczowe korzyści:

 • szybsze i bardziej skuteczne procesy,
 • większa produktywność i szybsza realizacja,
 • mniejsza niepewność,
 • kontrola kosztów ponoszonych w pełnym okresie eksploatacji budynku i kontrola danych środowiskowych,
 • uniknięcie kosztów poprawek,
 • większe bezpieczeństwo,
 • możliwość ochrony kontraktów rządowych i spełnianie wymogów Poziomu 2 BIM,
 • ograniczenie odpadów na terenie obiektu,
 • zapobieganie występowaniu błędów.

Wartość BIM

Materiał wideo w języku angielskim. 


Rozwiązania BSI w zakresie BIM

Niezależnie od tego, na jakim etapie przyjmowania BIM się Państwo znajdują, mogą Państwo osiągnąć znaczące korzyści handlowe, operacyjne i finansowe dzięki rozwiązaniom BSI w zakresie BIM.

Normy

Opracowano szereg norm w zakresie BIM, aby pomóc sektorowi budowlanemu w przyjęciu Poziomu 2 BIM. Normy te obejmują:

 • BS 1192:2007+A2:2016
 • PAS 1192-2:2013
 • PAS 1192-3:2014
 • BS 1192-4:2014
 • PAS 1192-5:2015
 • BS 8536-1:2015
 • BS 8536-2:2016

Szkolenia

 • BIM Poziom Zaawansowany
 • BIM Podstawy
 • BIM Procesy i Procedury
 • BIM Zarządzanie Informacjami
 • BIM Wdrażanie

Certyfikacja