Znak BSI Kitemark™ w dziedzinie Projektowania i Budowy

Znak BSI w dziedzinie Projektowania i Budowy jest niezależnym i bezstronnym dowodem tego, że realizują Państwo projekty BIM.

BIM Kitemark

Znak BSI Kitemark™ pozwala Państwu wyróżnić swoje projekty BIM na rynku konkurencyjnym i uwiarygodnić Państwa certyfikat dotyczący normy uznanej przez dany sektor, związanej z etapem projektowania i budowy. Dodatkowo oceniamy zgodność realizacji Państwa projektów z wymogami umowy, oceniamy Państwa pomiary i proces monitorowania zadowolenia klientów w odniesieniu do realizacji projektu, a także sposób zarządzania łańcuchem dostaw lub Państwa rolę w tym procesie.

Przedmiotowy znak pomoże Państwu:

  • wykazać dojrzałość w zakresie BIM na rynku,
  • wdrożyć współpracę w zakresie projektów BIM w ramach łańcucha dostaw,
  • dokonać pomiaru zadowolenia klientów,
  • zyskać przewagę konkurencyjną przy przystępowaniu do przetargów w zakresie BIM.

Certyfikacja weryfikująca BSI w dziedzinie Projektowania i Budowy

BSI BIM Verification PAS 1192-2

Certyfikacja weryfikująca BSI w dziedzinie Projektowania i Budowy dowodzi, że są Państwo zdolni realizować projekty w zakresie BIM.

To rozwiązanie w zakresie certyfikacji zostało opracowane dla osób, które nie zrealizowały jeszcze projektu BIM, i pomaga:

  • wykazać Państwa zdolność do realizacji projektu w zakresie BIM,
  • wdrożyć BIM w strukturę Państwa procesów i procedur,
  • dostarczyć dowody świadczące o zgodności Państwa procedur z przepisami,
  • dostarczyć dowody świadczące o posiadanych przez Państwa kompetencjach szkoleniowych w zakresie BIM.