Środowisko

Zgodnie z wymaganiami, które są stawiane firmom, odnośnie ochrony środowiska naturalnego oraz bardziej efektywnego rozwoju, zarządzanie środowiskowe jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Produkty i usługi firmy BSI pomagają nie tylko zwiększyć odpowiedzialność za stan środowiska, ale także zaoszczędzić pieniądze oraz zredukować ilość odpadów. Certyfikacje środowiskowe

 EU ETS Weryfikacja Emisji

EU ETS to pierwszy i największy międzynarodowy program, stworzeniu którego przyświecała idea ograniczenia emisji gazów cieplarnianych we wszystkich branżach. Stanowi on podstawę polityki Unii Europejskiej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez umożliwienie państwom członkowskim kupowania i handlowania emisjami w ramach ograniczonej zniżki.


System certyfikacji Kitemark dla środowiska naturalnego.

Nasz program Kitemark stwarza firmom możliwości wykazania się zaangażowaniem w poprawę redukcji wykorzystania energii jak również daje pewność, że ich produkty spełniają wszystkie konieczne wymogi.


Program certyfikacji Kitemark obejmuje: