GHG Weryfikacja Emisji Gazów Cieplarnianych

GHG Weryfikacja Emisji Gazów Cieplarnianych

Europejski System Handlu Emisjami

Europejski System Handlu Emisjami

Red Overlay
Weryfikacja Emisji Gazów Cieplarnianych
Weryfikacja Emisji Gazów Cieplarnianych
Red Overlay

Obowiązek weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych wg EU ETS

Zapobieganie postępującym zmianom klimatycznym wymaga od nas wszystkich wspólnego wysiłku. Wspólnota Europejska ratyfikując Protokół z Kioto i ustanawiając europejską dyrektywę dotyczącą handlu emisjami zobowiązała się do zredukowania łącznej emisji gazów cieplarnianych w kolejnych latach. Zakładane osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych nakłada obowiązki podjęcia stosownych działań. Jednym z narzędzi dla realizacji podjętych zobowiązań stał się system handlu emisjami (EU ETS).

Handel emisjami a zmiany klimatyczne

System handlu emisjami jest przełomem w unijnej strategii walki ze zmianami klimatycznymi. Jest to pierwszy na świecie międzynarodowy system typu ,,limit i handel” dla emisji CO2, co pozwala uczestnikom systemu kupować i sprzedawać uprawnienia do emisji stosownie do potrzeb. Państwa członkowskie opracowują krajowe plany rozdziału uprawnień dla instalacji objętych systemem.
Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług w zakresie Zarządzania Środowiskowego, Zarządzania Energią i Zrównoważonego Rozwoju, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub wyślij nam zapytanie online.


Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz