Kitemark dla klasyfikacji energetycznej okien (WER)

Program Kitemark dla klasyfikacji energetycznej okien (WER) jest oparty na zatwierdzonym dokumencie prawa budowlanego L1B, który wszedł w życie 1 października 2010. Ustanawia on, że wszystkie wymieniane okna powinny:

 • Posiadać przynajmniej próg C klasyfikacji etykiety energetycznej (WER)
 • Mieć deklarowaną wartość współczynnika U to 1.6 W/m²K

Aby uzyskać zgodność z wymogami instalacyjnymi dla wymiany okien po październiku 2011 producenci muszą przedstawić dowody efektywności energetycznej.

Nasz program Kitemark weryfikacji energetycznej okien opiera się na procesie zapewnienia jakości i wsparciu procesu śledzenia zmian dla WER, aż do instalacji i jako taki uzyskał akceptację organów kontroli budowlanej.

Etykieta WER Kitemark ma również zastosowanie na produkcie w łańcuchu dostaw zapewniając, że sprzedawcy i instalatorzy mogą używać certyfikowanych okien z Kitemark Window Energy Rating.

Program dla wytwórców
Indywidualni wytwórcy mogą dostarczać do BSI informacje o odpowiednich symulacjach, a jeżeli trzeba przejść wizytę kontrolną i w ten sposób stać się dumnymi posiadaczami licencji Kitemark. Jest to prosty proces, który pozwala na szybkie i sprawne uzyskanie przez wytwórców certyfikacji Kitemark WER. Dostarczymy wszystkie niezbędne materiały wytwórcom, aby mogli sami drukować swoje etykiety lub stosować je w działaniach marketingowych.

Ile to kosztuje?
Program Kitemark został wprowadzony w bardzo konkurencyjnej cenie i oferuje korzyści wszystkim aplikującym – niezależnie czy są nowymi czy stałymi klientami BSI.

Dlaczego Kitemark?

 • Zapewnia poświadczenia wymagane, dla uzyskania zgodności z prawem budowlanym
 • Niska cena powoduje, że program staje się niezmiernie konkurencyjny
 • Ocenę przeprowadzą doświadczeni specjaliści z BSI
 • Dostęp do prestiżowego oznaczenia Kitemark, uznanego przez wielu klientów i specjalistów ds. specyfikacji.
 • Etykieta Kitemark może być używana w całym łańcuchu dostaw
 • Wpis firmy w bazie wyszukiwania na Kitemark.com.
 • Zestaw narzędzi Kitemark obejmujący spersonalizowaną etykietę energetyczną gotową do wydruku
 • Firmy, które osiągną ocenę B w programie BSI będą mogły się ubiegać o udział w programie Energy Savings Trust Recommended.
Program dla dostawców systemowych
Istnieją dwie dodatkowe opcje pomocy dostawcom systemowych i wytwórcom w uzyskaniu programu Kitemark WER.

Opcja 1- program grupowy
Program grupowy oferuje dostawcom systemowym ich własny program etykietowania Kitemark oraz możliwość dla ich wytwórców wykorzystania ich licencji jako pod-zleconych licencjobiorców.

Dostawca systemowy zapłaci za aplikację i opłatę ewaluacyjną i po zatwierdzeniu zostanie przyznany Kitemark. BSI wówczas zaoferuje bardzo konkurencyjny pakiet dla ich wytwórców jako pod-zleconych licencjobiorców.

Korzyści płynące z opcji 1

 • Dostawcy systemowi będą mieć swoje własne dostosowane etykietowanie
 • Dostawcy systemowi będą mogli dołączyć dodatkowe okna w ciągu roku bez opłat
 • Zredukowana administracja jako, że informacja o symulacji będzie dostarczana do wszystkich wytwórców, omijając konieczność dostarczania symulacji wytwórców każdemu indywidualnie
 • Wytwórcy z różnymi symulacjami okien testowych
 • Obniżona opłata za złożenie wniosku dla wytwórców
 • Szybsze terminy certyfikacji
 • Firmy, które osiągną ocenę B w programie BSI będą mogły się ubiegać o udział w programie Energy Savings Trust Recommended.
 •  

Opcja 2- Ocena systemu symulacji
Opcja ta pozwala dostawcy systemowemu uzyskać aprobatę na wszystkie swoje symulacje okien testowych lecz nie będzie to owocowało przyznaniem licencji WER Kitemark dla dostawcy systemowego. Po przeprowadzeniu niezbędnej oceny, BSI może zaoferować pakiet w niezmiernie atrakcyjnej cenie dla wytwórców, którzy ubiegają się o licencję Kitemark.

Korzyści płynące z opcji 2

 • Zredukowana administracja jako, że informacja o symulacji będzie dostarczana do wszystkich wytwórców, omijając konieczność dostarczania symulacji wytwórców każdemu indywidualnie
 • Obniżone opłaty administracyjne dla wytwórców
 • Szybsze terminy certyfikacji
 • Firmy, które osiągną ocenę B w programie BSI będą mogły się ubiegać o udział w programie Energy Savings Trust Recommended.