Kitemark dla weryfikacji redukcji zużycia energii

Udowodnij zmniejszenie wykorzystania energii i wygraj z usługami energetycznymi Kitemark® od BSI…

Dla niektórych organizacji sam pomiar i zarządzanie energią nie wystarczają - potrzebny jest dowód na redukcję emisji CO₂ wynikający z korzystania z energii. BSI Kitemark dla weryfikacji redukcji energii (ERV), to nowy program, który został tak opracowany, aby zapewnić zarówno dużym, jak i małym firmom sposób na weryfikację i potwierdzenie redukcji emisji CO₂ wynikającej z wykorzystania energii oraz udostępniające jasne i niezależne informacje dotyczące wykorzystywanej energii interesariuszom, inwestorom, specjalistom ds. specyfikacji, konsumentom i organom legislacyjnym.

Co ważniejsze, w odniesieniu do organizacji, które są zobowiązane do udziału w rządowym programie redukcji emisji dwutlenku węgla Carbon Reduction Commitment Energy Efficiency (CRC) - programie klimatycznym i racjonalnego wykorzystania energii obowiązkowym na terenie Wielkiej Brytanii - Kitemark ERV uzyskał akceptację Agencji Ochrony Środowiska jako wczesne działania (Early Action Metric ) w ujęciu programu CRC.Certyfikacja w ramach tego programu oznacza, że można zweryfikować ilość oszczędzanej energii i poprawić swoją pozycję w rankingu CRC Performance League Table i ochronić swoją organizację przed utratą reputacji.

Konsumenci nie ufają deklaracjom dotyczącym ochrony środowiska dopóki nie zostaną niezależnie zweryfikowane - ale mają zaufanie do BSI Kitemark. Badania prowadzone przez Consumer Focus wykazało, że 58% konsumentów sądzi, że wiele przedsiębiorstw udaje, że są bezpieczne dla środowiska naturalnego, aby żądać wyższych cen. Niezależna weryfikacja z BSI Kitemark może wzbudzić u konsumentów kredyt zaufania, że te działania na rzecz środowiska naturalnego są podejmowane.BSI Kitemark weryfikacji redukcji energii

Program BSI Kitemark dla weryfikacji redukcji energii bazuje na wdrożeniu kluczowych elementów systemu zarządzania energią wykorzystując ISO 50001 oraz niezależnie weryfikuje zarządzanie i pomiar systemu, jak również weryfikuje redukcję emisji CO₂ wynikającą z racjonalnego wykorzystania energii Firma osiągająca redukcję na poziomie co najmniej 2,5 % rocznie przez trzy lata będzie wyróżniona prestiżowym oznaczeniem Kitemark.

 

Program Kitemark dla weryfikacji redukcji energii

Najważniejsze funkcje i korzyści wynikające z programu:

  • Program Kitemark ERV koncentruje się na emisji CO₂.Został on utworzony specjalnie, aby sprostać wymaganiom CRC tak, aby brana była pod uwagę emisja gazów cieplarnianych wynikających ze zużycia energii bez komplikowania pomiarów przez wpływ innych źródeł dwutlenku węgla jak transport.
  • Program BSI Kitemark ERV bazujący na ISO 50001, uznany jako praktyki najlepszego podejścia do zarządzania energią. Nie tylko weryfikuje zmniejszenie zużycia energii, stanowi podstawę do stworzenia stabilnego systemu zarządzania, pozwalając na identyfikację, zarządzanie i redukcję wykorzystania energii przez lata.
  • Dla organizacji, które jeszcze nie wprowadziły systemów zarządzania energią lub zarządzania środowiskowego, program Kitemark ERV na początek daje dobrą podstawę do postępów.
  • Dla organizacji, które już posiadają certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, oba standardy są bardzo podobne - co ułatwia przejście do wdrożenia wymagań normy ISO 50001 i spełnia te elementy programu Kitemark.Organizacje z certyfikatem ISO 14001 otrzymają 30% upust na czas trwania weryfikacji Kitemark przy połączeniu jej z ewaluacją i certyfikacją normy ISO 50001.
  • Weryfikacja przez BSI jest niezależna od usług doradczych, co gwarantuje uczciwość i wiarygodność w trakcie procesu.
  • Organizacje uzyskujące certyfikację tego programu Kitemark będą mogły wykorzystywać logos BSI Kitemark logo, posiadające status super marki.
  • Certyfikat Kitemark posiada ważność na 2 lata, w trakcie, organizacje mogą wybrać zwiększoną częstotliwość weryfikacji redukcji, aby uaktualnić pomiary i zapewnić postęp.