Program Kitemark dla Mikrogeneracji | MCS

Program Kitemark dla Mikrogeneracji

Certyfikacja MCS w pełni obejmuje te produkty programem Kitemark - BSI jest jednostką certyfikującą z akredytacją UKAS do ocen według MCS. Klienci, którzy korzystają z usług instalatorów i technologii certyfikowanych wg MCS mogą korzystać z programu Clean Energy Cash Back Incentives (Feed in Tariffs). Taryfy Feed-in to gwarantowane płatności dla osób fizycznych, firm i wspólnot, które na małą skalę produkują energię elektryczną.

Dzięki certyfikacji Kitemark można zyskać przewagę nad konkurencją i w niedługim czasie uzyskać nie tylko certyfikację MCS ale również prestiżową, niezrównaną i wiarygodną certyfikację Kitemark - oto realna korzyść dla Państwa, Waszej firmy i Waszych klientów.

Systemy grzewcze opalane biomasą (MCS 008)

BS EN 13240:2001+A2:2004
Ogrzewanie pokojowe zasilane paliwami stałymi

BS EN 14785:2006
Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych. Może mieć zastosowanie do kotłów i ogrzewania wewnętrznego i zewnętrznego.

BS EN 303-5:1999
Kotły grzewcze : Kotły grzewcze z ręcznym zasypem paliwa. Kotły grzewcze na paliwa stałe - z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW. Wydajność i kryteria emisji wyszczególnione w MCC 008 wydania 1.0 klauzula 7

BS EN 13240:2001+A2:2004
lub gdy testy są przeprowadzane zgodnie z BS EN 14785:2006, wydajność i emisja przy paliwach stałych.

BS EN 12809:2001+A1:2004, or BS EN 303-5:1999 (dla kotłów pracujących w obiegach zamkniętych) stosowane do wydajności i emisji kotłów opalanych biomasą (do 50 kW)

Małe turbozespoły wiatrowe (MCS 006)

Norma British Wind Energy Association dotycząca wydajności i bezpieczeństwa małych turbozespołów wiatrowych, 29 luty 2008 wymaga:
BS EN 61400-12-1:2006,
BS EN 61400-11:2003
oraz BS EN 61400-2:2006

Pompy ciepła - (MCS 007)

BS EN 14511:2007 (Części 1 do 4) – Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania.

Słoneczne moduły fotowoltaiczne (MCS 005)

BS EN 61215:2005
Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych

BS EN 61646:1977

Cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne do zastosowań naziemnych. Uwaga: dla zintegrowanych modułów dachowych zobacz również MCS 005 klauzula 5b.

Kolektory słoneczne (MCS 004)

BS EN 12975-1:2006
Słoneczne systemy grzewcze i komponenty.
BS EN 12976-1:2006
Słoneczne systemy grzewcze i komponenty. Systemy produkowane fabrycznie. Uwaga: dla zintegrowanych modułów dachowych zobacz również MCS 004 klauzula 5b.