ISO/DIS 45001 Aktualne informacje

Nowa międzynarodowa norma ISO/DIS 45001 dotycząca bezpie­czeństwa i higieny pracy zastąpi dotychczasową normę OHSAS 18001. Z związku z wyzwaniami jakie niesie ze sobą opracowanie treści przyszłego międzynarodowego standardu publikacja projektu końcowego została odłożona na kolejny rok.


Podczas głosowania w grudniu drugi projekt nie otrzymał wystarczającej liczby głosów, nie było więc możliwe aby przejść do kolejnego etapu prac.Kolejne spotkanie w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu nowej normy jest zaplanowane na luty 2017, a trzeci projekt standardu będzie dostępny do opiniowania w drugim kwartale 2017 roku.

Oznacza to, że możemy spodziewać się publikacji ostatecznej wersji standardu na początku 2018 roku, o ile nie wystąpią kolejne opóźnienia.

Jednocześnie w dalszym ciągu wspieramy naszych klientów posiadających certyfikat zgodności z normą BS OHSAS 18001 w celu ograniczenia ryzyka, ochrony pracowników i zachowania zgodności z normą. Nie należy opóżniać certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS 18001, ponieważ w projektowaniu systemu wewnątrz organizacji można uwzględnić już Architekturę Wysokiego Poziomu opisaną w Załączniku SL - wszystkie przyszłe normy do­tyczące systemów zarządzania będą miały taką samą architek­turę wysokiego poziomu, taki sam tekst główny, a także wspól­ne terminy i definicje. Pozwoli to później na płynny proces migracji na nową normę ISO 45001. Dotyczy to również organizacji, które już przeszły lub wkrótce przejdą proces aktualizacji na nowe wersje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

 Uznając kluczowe znaczenie Bezpieczeństwa i Higieny Pacy dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na całym świecie, BSI jest najlepiej przygotowane do bieżącego informowania swoich klientów i wszystkich interesariuszy o statusie przedmiotowego procesu, dlatego na bieżąco będziemy informować Państwa o postępie prac nad nową normą.

Aby wesprzeć te starania, BSI przygotowało Przewodnik po zmianach oraz inne bezpłatne materiały stanowiące pomoc dla naszych klientów w zakresie realizacji procesu migracji .

 

Dowiedz się więcej na temat nowej normy ISO 45001