Polityka i relacje zewnętrzne Komitetu

Zespół ds. polityki zewnętrznej bezpośrednio podlega dyrektorowi ds. norm. Oto trzy główne obszary jego aktywności i odpowiedzialności:

  • rola głównego ogniwa łączącego BSI z innymi organizacjami będącymi jego międzynarodowymi odpowiednikami. Zespół ds. polityki zewnętrznej koordynuje oficjalne relacje z innymi krajowymi organizacjami normalizacyjnymi oraz uczestniczy w strukturach kierowniczych ISO, IEC, CEN oraz CENELEC.
  • koordynowanie relacji BSI z centralnymi i lokalnymi organami i agencjami rządowymi.
  • kierowanie działaniami BSI jako Krajowego Komitetu Normalizacyjnego.

David Bell

David Bell

Szef zespołu ds. polityki zewnętrznej

Szef zespołu ds. polityki zewnętrznej jest David Bell. Oprócz pełnienia stanowiska kierowniczego w BSI David jest także członkiem rady administracyjnej CEN, przewodniczącym rady certyfikacyjnej CEN, a także przedstawicielem CEN i CENELEC w radzie administracyjnej europejskiego stowarzyszenia krajowych jednostek akredytujących (EA). E-mail: david.bell@bsigroup.com Telefon: +44 20 8996 6347