Polityka i relacje zewnętrzne

Zespół ds. polityki zewnętrznej bezpośrednio podlega dyrektorowi ds. norm. Oto trzy główne obszary jego aktywności i odpowiedzialności:

  • rola głównego ogniwa łączącego BSI z innymi organizacjami będącymi jego międzynarodowymi odpowiednikami. Zespół ds. polityki zewnętrznej koordynuje oficjalne relacje z innymi krajowymi organizacjami normalizacyjnymi oraz uczestniczy w strukturach kierowniczych ISO, IEC, CEN oraz CENELEC.
  • koordynowanie relacji BSI z centralnymi i lokalnymi organami i agencjami rządowymi.
  • kierowanie działaniami BSI jako Krajowego Komitetu Normalizacyjnego.

David Bell

Szef zespołu ds. polityki zewnętrznej

David Bell

Szef zespołu ds. polityki zewnętrznej jest David Bell. Oprócz pełnienia stanowiska kierowniczego w BSI David jest także członkiem rady administracyjnej CEN, przewodniczącym rady certyfikacyjnej CEN, a także przedstawicielem CEN i CENELEC w radzie administracyjnej europejskiego stowarzyszenia krajowych jednostek akredytujących (EA). E-mail: david.bell@bsigroup.com Telefon: +44 20 8996 6347

Amanda Richardson, szef działu polityki międzynarodowej

Do obowiązków Amandy należy zarządzanie i wdrażanie zasad polityki międzynarodowej, szczególnie w zakresie koordynowania polityki BSI odnośnie ISO i IEC oraz wszystkich spraw Rady ISO.

Amanda jest członkiem ISO Technical Management Board (TMB) z ramienia BSI. To niezwykle wpływowe stanowisko, które pozwala pozostawać w centrum struktur kierowniczych ISO.

E-mail: amanda.richardson@bsigroup.com
Telefon: +44 20 8996 7452


Ping Yu, kierownik ds. międzynarodowych

Ping jest odpowiedzialna za współpracę BSI z innymi organizacjami normalizującymi, która obejmuje prace nad indywidualnymi projektami, wizyty i wymiany.

E-mail: ping.yu@bsigroup.com 
Telefon: +44 20 8996 7976


Martin Danvers, szef działu ds. polityki technicznej

Martin zajmuje się koordynowaniem polityki BSI dotyczącej norm europejskich oraz zasiada w zarządach technicznych zarówno CEN, jak i CENELEC.

Ponadto odpowiada za sprawy UK NSB i pełni rolę sekretarza SPSC oraz British Electrotechnical Committee (BEC), a w związku z tym koordynuje politykę elektrotechniczną BSI.

E-mail: martin.danvers@bsigroup.com
Telefon: +44 20 8996 7753


Daniel Mansfield, szef działu relacji z rządem

Daniel w szczególności odpowiada za relacje BSI z rządem, zwracając uwagę, jak normy mogą służyć potrzebom decydentów. Wraz z Richardem Collinem, kierownikiem ds. polityki krajowej i europejskiej, zajmuje się rządowymi inicjatywami oraz udzielaniem rządowi konsultacji odnośnie norm Ponadto zajmuje się kwestią roli norm w stymulowaniu innowacyjności, działając w ramach „infrastruktury innowacyjności” w Wielkiej Brytanii, a także w CEN i CENELEC.

E-mail: daniel.mansfield@bsigroup.com
Telefon: +44 20 8996 7750


Keith Moyes, szef działu ds. współpracy handlowej

Keith zajmuje się koordynowaniem stanowiska BSI dotyczącego kwestii polityki handlowej CEN, CENELEC, ISO i IEC. Obejmuje warunki wykorzystania własności intelektualnej, ochronę własności intelektualnej, relacje między europejskimi i międzynarodowymi organizacjami oraz innymi jednostkami normalizacyjnymi (na przykład American Standards Organizations)

Keith reprezentuj BSI we wszystkich zespołach ds. polityki handlowej w europejskich i międzynarodowych jednostkach normalizacyjnych, współpracuje z innymi krajowymi organizacjami normalizacyjnymi w kwestiach handlowych i marketingowych, a także monitoruje spełnianie przez BSI uzgodnionych założeń międzynarodowej i europejskiej polityki handlowej.

E-mail: keith.moyes@bsigroup.com
Telefon: +44 20 8996 7082