Raport o rozwoju prac nad normami - Strukturyzacja wiedzy

Z przyjemnością informujemy o publikacji naszego pierwszego „Raportu o rozwoju prac nad normami”.

W BSI wierzymy w znaczenie norm. Widzimy ogromny potencjał dla dobrowolnych, powstałych w wyniku zapotrzebowania rynku norm, które mogą zachęcać do innowacyjności i rozwoju, wzmacniać działalność oraz przynosić lepsze wyniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe dla wszystkich. W naszym pierwszym Raporcie o rozwoju prac nad normami przedstawiamy najważniejsze ostatnio zrealizowane projekty oraz rzucamy światło na nowe kwestie, którymi się aktualnie zajmujemy.
Chętnie wysłuchamy Państwa pomysłów na nowe normy, komentarzy o istniejących pracach, sugestii na przyszłość czy opinii dotyczących tej publikacji.