Jak normy pomagają konsumentom i całemu społeczeństwu?

Wszystkie normy bezpośrednio lub pośrednio wpływają na ogół społeczeństwa, chociaż większość z nich zostaje opracowanych z myślą o zaspokajaniu potrzeb biznesu i przemysłu. Jednak wiele z nich ma bezpośredni i korzystny wpływ na życie ogółu społeczeństwa. Chodzi tu o zarówno o „tradycyjne” normy konsumenckie, na przykład dotyczące sprzętu domowego lub znaków i symboli, jak i nowsze typy norm dotyczących równowagi środowiskowej, odpowiedzialności społecznej czy usług.

Reprezentacja konsumentów w sprawie norm - Sieć ds. Interesu Konsumenckiego i Publicznego (Consumer & Public Interest (CPI) Network)

BSI z zaangażowaniem dąży do tego, aby reprezentacja w jego komitetach technicznych oraz dostęp do procesu tworzenia norm były jak najszersze oraz prowadzi Sieć ds. Interesu Konsumenckiego i Publicznego (CPI), która odpowiada za koordynowanie uczestnictwa tych spośród interesariuszy, którzy w innych okolicznościach nie byliby zaangażowani na poziomie codziennej aktywności, np. konsumenci i pojedynczy specjaliści z takich dziedzin, jak bezpieczeństwo dzieci lub ergonomia.

Celem Sieci CPI jest wpływanie na treść norm, aby odzwierciedlały one potrzeby i właściwe oczekiwania ogółu społeczeństwa w odniesieniu do takich czynników, jak bezpieczeństwo, oznakowanie, dostępność, uczciwość i zadośćuczynienie.

Sieć CPI zajmuje się bardzo wieloma tematami, ale aktualnie jej priorytety dotyczą takich obszarów, jak równowaga środowiskowa, bezpieczeństwo, dostępność oraz nowe i stale rozszerzające się pole normalizacji usług. Stale kontynuujemy naszą ważną pracę na rzecz bezpieczeństwa wyrobów, bezpieczeństwa dzieci oraz symboli, gdzie kluczowe znaczenie ma nasza wiedza specjalistyczna oraz wkład.

Reprezentanci są rekrutowani i wspierani przez BSI. Pochodzą z różnych środowisk i posiadają szeroki zakres cennej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia. Osoby niezaznajomione z tematyką normalizacji otrzymują odpowiednie szkolenie i wskazówki w zakresie procesu normalizacji, w tym możliwość nabycia konkretnych umiejętności potrzebnych do pracy badawczej, raportowania i uczestnictwa w spotkaniach zarówno tutaj, jak i zagranicą.

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w tych pracach, prosimy o kontakt
consumer@bsigroup.com.