Komitety zarządu

Komitet Auditu

Komitet jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami Grupy, rekomenduje mianowanie auditorów, dokonuje przeglądu rocznych wyników finansowych, rozważa kwestie poruszane przez auditorów i nadzoruje system kontroli wewnętrznej prowadzony przez Grupę BSI.

W skład Komitetu wchodzą Douglas Hurt (Przewodniczący), John Hirst (Przewodniczący BSI), a także Ian Lobley, Lucinda Riches i Alison Wood (Dyrektorzy Niewykonawczy) z udziałem Dyrektora Wykonawczego i Dyrektora Finansowego BSI, w zależności od przypadku.


Komitet wynagrodzeń

Komitet jest odpowiedzialny za przegląd warunków zatrudnienia Dyrektorów Wykonawczych, w tym zapewnienie systemów motywacyjnych i świadczeń związanych z wynikami. W skład Komitetu wchodzą Alison Wood (Przewodniczący), Douglas Hurt, Stephen Page i Lucinda Riches (Dyrektorzy Niewykonawczy) z udziałem Dyrektora Naczelnego, stosownie do przypadku.


Komitet Nominacji

Komitet jest odpowiedzialny za wybór i rekomendację mianowania wszystkich członków Zarządu.

W skład Komitetu wchodzą John Hirst (Przewodniczący), Douglas Hurt, Ian Lobley, Stephen Page, Lucinda Riches, Alison Wood (Dyrektorzy Niewykonawczy) oraz Dyrektor Naczelny.


Komitet Odpowiedzialności Społecznej

Komitet jest odpowiedzialny za zwiększenie zainteresowania Grupy BSI odpowiedzialnością społeczną. W skład Komitetu wchodzą Stephen Page (Przewodniczący), John Hirst (Przewodniczący BSI) i Dyrektor Naczelny.


Komitet ds. Polityki i Strategii Standardów

Komitet jest odpowiedzialny za zwiększenie zainteresowania Grupy BSI odpowiedzialnością społeczną. W skład Komitetu wchodzą Stephen Page (Przewodniczący), John Hirst (Przewodniczący BSI) i Dyrektor Naczelny.