Komitety zarządu

Komitet Auditu

Komitet jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami Grupy, rekomenduje mianowanie auditorów, dokonuje przeglądu rocznych wyników finansowych, rozważa kwestie poruszane przez auditorów i nadzoruje system kontroli wewnętrznej prowadzony przez Grupę BSI.

W skład Komitetu wchodzą Douglas Hurt (Przewodniczący), John Hirst (Przewodniczący BSI), a także Ian Lobley i Alison Wood (Dyrektorzy Niewykonawczy) z udziałem Dyrektora Wykonawczego i Dyrektora Finansowego BSI, w zależności od przypadku.


Komitet wynagrodzeń

Komitet jest odpowiedzialny za przegląd warunków zatrudnienia Dyrektorów Wykonawczych, w tym zapewnienie systemów motywacyjnych i świadczeń związanych z wynikami. W skład Komitetu wchodzą Alison Wood (Przewodniczący), Tiffany Hall, Douglas Hurt i Stephen Page z udziałem Dyrektora Naczelnego, stosownie do przypadku.


Komitet Nominacji

Komitet jest odpowiedzialny za wybór i rekomendację mianowania wszystkich członków Zarządu.

W skład Komitetu wchodzą John Hirst (Przewodniczący), Tiffany Hall, Douglas Hurt, Ian Lobley, Stephen Page, Alison Wood (Dyrektorzy Niewykonawczy) oraz Dyrektor Naczelny.


Komitet Odpowiedzialności Społecznej

Komitet jest odpowiedzialny za zwiększenie zainteresowania Grupy BSI odpowiedzialnością społeczną. W skład Komitetu wchodzą Stephen Page (Przewodniczący), John Hirst (Przewodniczący BSI) i Dyrektor Naczelny.