Usługi profesjonalne

Usługi profesjonalne

Red Overlay
Usługi profesjonalne
Usługi profesjonalne
Red Overlay

Najnowsza wiedza w usługach profesjonalnych

Współpracujemy z księgowymi, doradcami, architektami, firmami prawniczymi i innymi specjalistami, wspierając ich w świadczeniu najbardziej konkurencyjnych usług i zarządzaniu własną działalnością.

Normy, szkolenia i certyfikacja ISO

Od ponad stu lat BSI wspiera duże i małe organizacje świadczące usługi profesjonalne i specjalistyczne w zarządzaniu ryzykiem i poprawie wydajności przy zastosowaniu norm. 

Oferujemy normy do nabycia, szkolenia na naszych kursach lub wsparcie ekspertów w osiągnięciu zgodności z wymogami certyfikatu ISO. 

 • ISO 9001 – Zarządzanie jakością ułatwia stałe doskonalenie współpracy z klientami w celu optymalizacji działalności oraz obniżenia kosztów. 
  Więcej informacji o ISO 9001
 • ISO 45001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zapewnia pracowników i udziałowców o dbałości o ich dobrostan. Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym jest możliwe zarówno w miejscu pracy, jak i podczas wizyt w zakładzie klienta. 
  Więcej informacji o ISO 45001
 • ISO 27001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji ułatwia ochronę zasobów informacyjnych i wrażliwych danych osobowych klientów oraz zapewnienie im ochrony i bezpieczeństwa. 
  Więcej informacji o ISO 27001
 • ISO 14001 – Zarządzanie Środowiskowe wspiera zrównoważony rozwój i rozszerzenie działalności. 
  Więcej informacji o ISO 14001
 • ISO 22301 – Zarządzanie Ciągłością Działania ułatwia zarządzanie ryzykiem i minimalizację wpływu zakłóceń na usługi dla klientów. 
  Więcej informacji o ISO 22301

Usługi

BSI jako partner w świadczeniu usług dla klientów. Oferujemy różnorodne projekty międzynarodowe oraz wiedzę specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ułatwiając rozwiązywanie typowych problemów.