Projekty międzynarodowe | Ważne informacje

Przez ostatnie 20 lat zespoły BSI ds. projektów międzynarodowych pracują w ponad 50 krajach rozwijających się oraz krajach, których systemy gospodarcze znajdują się w okresie przejściowym, realizując tam projekty pomocy technicznej. Projekty te pomagają w poprawie ich systemów infrastruktury jakości i stosowaniu najlepszych praktyk. W tym celu współpracujemy z lokalnymi instytucjami odpowiadającymi za normalizację, certyfikację i ocenę zgodności, laboratoria badawcze, metrologię, akredytację, kontrolę rynku, ochronę konsumentów, regulacje techniczne i kontrolę jakości, a także z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Projekty pomocy technicznej są finansowane z datków i obejmują wiele różnych sektorów, w tym produkcję i przetwórstwo, budownictwo, bezpieczeństwo żywności, wyroby medyczne, chemikalia, środowisko, energetykę i technologie nisko emisyjne, technologie teleinformatyczne, usług, zaopatrzenia i zarządzania.

Do naszego zespołu należą doświadczeni specjaliści ds. rozwoju, kierownicy projektu i konsultanci międzynarodowi, którzy podejmują różnorodne działania, m. in. doradztwo strategiczne i udzielanie wskazówek, organizacja specjalistycznych seminariów i warsztatów, prowadzenie badań i sporządzanie projektów ustaw i regulacji.

Naszym głównym celem jest pomoc krajom we wprowadzaniu potrzebnych norm, aby mogły konkurować i prowadzić wymianę handlową na globalnym rynku.Dlaczego BSI?

BSI (British Standards Institution) to instytucja ściśle związana ze standardami i normami międzynarodowymi. Firma została założona w 1901 r. i była pierwszą na świecie Krajową Jednostką Standardów. Działając na mocy Przywileju Królewskiego opracowuje i dostarcza produkty oraz najwyższej jakości usługi, dostosowane do wymagań każdej organizacji. Certyfikowaliśmy tysiące firm na świecie podnosząc skuteczność i efektywność ich działań. Nasze porfolio obejmuje ponad 30 tysięcy wykorzystywanych obecnie norm, stanowiących bogate źródło wiedzy i najlepszych praktyk.

Jesteśmy u źródeł ISO

BSI jako najstarsza na świecie organizacja normalizacyjna utrzymuje rolę lidera w opracowaniu norm międzynarodowych. Jesteśmy jednym z członków - założycieli ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) oraz stałym członkiem jej Rady, a także Rady jej europejskiego odpowiednika CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w Polsce i na świecie

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Pomagamy ponad 84 000 organizacji ze 193 krajów w zdobyciu przewagi nad konkurencją - począwszy od największych światowych marek po małe i średnie ambitne przedsiębiorstwa lokalne. Jako jedna z nielicznych organizacji, które faktycznie od początku do końca rozumieją normy, nie tylko oceniamy, na ile dobrze firmy spełniają ich wymagania - my także tworzymy nowe normy od podstaw i szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku stosowania ich i zwiększania efektywności.

BSI to wieloletnie doświadczenie na rynku polskim – mamy ponad 800 klientów w Polsce, a w ciągu roku szkolimy ponad 3000 osób.

BSI to uznany na całym świecie symbol zaufania

BSI nie tylko pomaga podnosić efektywność organizacji, ale również zwiększa zaufanie jej klientów, ponieważ nasz Symbol Certyfikacji jest uznanym na świecie symbolem wiarygodności.

Nasze wartości korporacyjne obejmujące uczciwość, ciągłe doskonalenie i zaangażowanie stanowią podstawę wszystkich naszych działań.

 

 

Spraw by jakość wpisała się w kulturę Twojej organizacji