Tworzenie norm PAS ogólnie dostępnej specyfikacji

Tworzenie PASów

Aby spełnić pilną potrzebę rynkową, możemy pomóc Państwu w tworzeniu normy zwanej PAS (Public Available Specification - ogólnie dostępna specyfikacja). Proces tworzenia PAS jest znacznie szybszy niż normy brytyjskiej.

Gdy organizacja sponsorująca nową normę da sygnał, BSI przeprowadza badania szukając innych norm powiązanych oraz profesjonalnych informacji poza obszarem normalizacji, na przykład wśród aktualnych najlepszych praktyk zawodowych. Jednocześnie przekazujemy współpracownikom technicznym sponsora ekspercką pomoc na temat tego, jak tworzyć zarysy norm i dokumentacji zgodnie z najlepszą praktyką.

Następnie wspólnie możemy sformalizować zakres treści dokumentu i utworzyć grupę sterującą, która zwykle liczy ośmiu do dwunastu aktywnych członków, łącznie z ekspertami technicznymi w danej dziedzinie. Następnie, gdy grupa sterująca zakończy swe wstępne działania, zajmiemy się pracami redakcyjnymi, a potem przekażemy pierwszy szkic do przeglądu szerszemu panelowi składającemu się z 20 do 150 specjalistów, w tym grup takich jak formalne komitety normalizacyjne, departamenty rządowe, odpowiednie stowarzyszenia handlowe i branżowe oraz grupy konsumenckie.

Zebrane od panelu komentarze przekażemy grupie sterującej, która zadecyduje, które włączyć do specyfikacji, po czym odbędzie się ostateczna konsultacja redakcyjna i wówczas tekst będzie gotowy do publikacji jako PAS. Norma jest całkowicie wiarygodna, jako że przeszła przez rygorystyczny proces nadzorowany przez BSI. Pobierz PAS 0, aby dowiedzieć się więcej o procesie tworzenia PASów.

Po upływie dwóch lat PAS może stać się normą brytyjską, jeśli my i organizacja sponsorująca uznamy to za słuszne.


Czy PAS to odpowiednie rozwiązanie dla Twojej Organizacji?

Jeżeli uważacie Państwo, że możecie skorzystać z opracowywania PAS, prosimy skontaktować się z naszym biurem:

tel: +48 22 306 96 80

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz