Opracowywanie norm na potrzeby indywidualne

W jaki sposób Twój biznes może skorzystać z przygotowanej indywidualnie dla niego normy?

Jeśli macie Państwo swój własny, wewnętrzny sposób robienia czegoś - specyfikację, proces, kodeks postępowania itd. - i chcecie zapisać go w sposób bardziej rygorystyczny, uporządkowany, idealnym rozwiązaniem będzie przygotowanie specjalnie stworzonej dla Was normy.

Będziemy współpracować z Państwem w celu stworzenia wiarygodnej, prywatnej normy; skorzystacie na całej intelektualnej i profesjonalnej dziedziny, którą wnosimy do tworzenia 1 800 norm brytyjskich każdego roku. Wykorzystać ją będzie można do szkolenia nowych pracowników, zapisania aktualnie posiadanej wiedzy i zapewnienia spójności.

Współpracując z nami przy tworzeniu wiarygodnej normy nie tylko stworzycie cenne narzędzie do doskonalenia swych wewnętrznych procesów i produktów, lecz także zademonstrujecie przed swymi klientami, partnerami z łańcucha dostaw lub innymi interesariuszami, że aspirujecie do spełniania najwyższych standardów i jesteście ekspertem w swojej dziedzinie. Przygotowanie takiej normy przebiegnie bardzo sprawnie - zwykle nie zajmuje to dłużej niż cztery do sześciu miesięcy.

Normy prywatne mogą przybierać różne formy, takie jak specyfikacje, systemy zarządzania, kodeksy postępowania, metody testu i inne - wszystko zależy od konkretnego sposobu wykonywania działań, który pragniecie Państwo sformalizować.

Proces tworzenia normy przebiegać będzie zgodnie z Państwa potrzebami i priorytetami, natomiast wspierać, ulepszać i kontrolować go będzie nasza wiedza i wytyczne, aby zapewnić niezawodność, jakość i wiarygodność. Zobaczymy Państwa obecne wewnętrzne normy, dokonamy ich przeglądu, po czym przemodelujemy je tak, aby odpowiadały uznawanemu na całym świecie poziomowi jakości i dokładności.

Tak przygotowana norma pomoże Państwu utrzymać spójność w całej organizacji i uzyskiwać oszczędności finansowe. Zawrze ona Waszą wiedzę, sformalizuje ją i uczyni dostępną. Może tak wpłynąć na Wasze procesy, by były bardziej niezawodne i zaawansowane niż u konkurencji. Pomoże Wam stać się liderem w Waszej dziedzinie.

A pozwalając nam opracować normę dla Was, możecie mieć pewność, że korzystacie z ulepszonych procesów, macie zawsze dostęp do porad ekspertów i uwalniacie cenne, istniejące u Was zasoby, aby skoncentrować się na podstawowej działalności.

W czym tkwi szczególna wartość tworzenia prywatnych norm z BSI?

  • szybkość: dostarczymy gotową normę w ciągu czterech do sześciu miesięcy
  • profesjonalizm: skorzystacie z naszego doświadczenia w publikowaniu i produkcji, uzyskując atrakcyjny wizualnie, profesjonalnie przygotowany dokument
  • autorytet: dzięki skojarzeniu z BSI uzyskujecie wiarygodność. Prywatna norma może ostatecznie przeobrazić się w normę brytyjską

Czy indywidualnie przygotowana norma jest odpowiednim rozwiązaniem dla Was?

Jeśli tak, prosimy o kontakt: