Certyfikacja robót instalacyjnych i grzewczych

Instalatorstwo i ogrzewanie

BSI oferuje szereg usług obejmujących certyfikację różnorodnych produktów dla instalatorstwa i ogrzewania. Od bojlerów miedzianych przez zawory spustowe, grzejniki po wyroby do izolacji cieplnej. Nasze przekrojowe usługi badawcze i certyfikacyjne obejmują produkty, takie jak rury i bojlery miedziane, grzejniki i zawory do grzejników, instalacje wodno-kanalizacyjne, kształtki (miedź i stopy miedzi) oraz zawory przepływowe, żeby wymienić kilka z nich.

BSI jest kluczowym graczem w programie Radiator Mutual Acceptance of Certifications (RADMAC). Program RADMAC jest inicjatywą krajowych jednostek certyfikujących skierowaną do producentów domowych grzejników dotyczącą normy EN 442. Posiadacze oznaczeń certyfikacyjnych normy EN 442 mogą korzystać z tego programu.

Nasze kompleksowe usługi badawcze i certyfikacyjne obejmują produkty, takie jak:

  • Rury miedziane
  • Rury kamionkowe
  • Rury żeliwne
  • Rury stalowe ciągnione
  • Bojlery miedziane
  • Grzejniki i zawory grzejnikowe
  • Złączki (miedź i stopy miedzi)
  • Zawory przepływowe

Kotły wielofunkcyjne
Istnieją szczególne wymogi dotyczące funkcjonowania domowych kotłów wielofunkcyjnych o mocy nieprzekraczającej 70 kW, kotłów cieplej wody, urządzeń ogrzewanych gazem, centralnego ogrzewania na gorącą wodę, centralnego ogrzewania, systemów dostarczania gorącej wody, systemów wodnych.

Testy kotłów wykonywane przez BSI dotyczą temperatury, bezpieczeństwa, przydatności do użycia, szczelności, ciśnienia, izolacji termicznej, oznaczenia, instrukcji obsługi oraz oszczędności energetycznej.

Bojlery miedziane
Bojlery pośrednie miedziane do użytku domowego jako pojedynczo zasilane zbiorniki pośrednie, bojlery gorącej wody, zbiorniki przechowywania wody, miedziane i te do użytku domowego są poddawane badaniom pośredniego zasilania gorącą wodą, rozmiarów, objętości, grubości ścianek, połączeń rurowych, połączeń skręcanych, położenia, rozmiarów, klasy (jakości), kształtu kopułki, projektu, oznaczenia, ciśnienia, krzywizny, grzałek, sprawności, utraty ciepła, termicznym i szczelności. Bojlery pośrednie miedziane do użytku domowego jak otwarte zbiorniki miedziane są poddawane badaniom na bezpośrednie zasilanie gorącą wodą, pośrednie zasilanie gorącą wodą, jakości miedzi, pojemności, rozmiarów, sprawności, utraty ciepła, termicznym oraz stopów miedzi.


Zbiorniki wody gorącej
Zbiorniki wody gorącej mają za zadanie utrzymać ciepło wody w jak najbardziej wydajny energetycznie sposób. Dlatego też testujemy je pod względem utraty ciepła, budowy i sprawności. Rury miedziane stosowane w instalatorstwie jako rury centralnego ogrzewania lub rury wodne, które mogą być wykorzystane w zastosowaniach przemysłowych, złączki rurowe, wyposażenie do przesyłania płynów, złączki ciśnieniowe rurowa, miedź, stopy miedzi, są testowane pod względem utrzymania średnicy i wymiarów, budowy, grubość, wydajności, ciśnienia, oznakowania.

Zawory spustowe
Kitemark obejmuje zawory spustowe ze stopów miedzi o rozmiarach ½ i ¾ cala stosowane do spuszczania ciepłej i zimnej wody oraz w instalacjach grzewczych.

Produkty do wentylacji
Wentylatory służące do oddymiania oraz dystrybucji ciepła

Materiały izolacyjne - (poddasza, ściany, podłogi w budynkach)
Energooszczędność jest obecnie jednym z najwyższych priorytetów, zarówno w starych jak i w nowych budynkach. Zarówno właściciele domów jak i firmy budowlane starają się aby przestrzenie poddaszy oraz otwory w ścianach były wypełnione izolacją termiczną, aby zatrzymać ciepło i tym samym ograniczyć emisję dwutlenku węgla.


BSI posiada certyfikowane laboratorium testowe dla materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej zgodnych z normą BS EN 13162 jak również oferuje certyfikację Kitemark dla tej normy. Badania tych produktów nie tylko uwzględniają ich przewodność cieplną ale również poziom łatwopalności, aby zapewnić że są bezpieczne w warunkach zagrożenia pożarem.

Pokrycia izolujące zbiorników wody gorącej mają za zadanie utrzymać ciepło wody w jak najbardziej wydajny energetycznie sposób. Dlatego też BSI testuje je pod względem utraty ciepła, budowy, sprawności, oznakowania oraz właściwości izolacji termicznej.

 

BS EN 677: 1998
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem

BS EN 483: 1999
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem

BS EN 625: 1998
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem

BS EN 297: 1994
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem

BS EN 303: 1999
Bojlery ogrzewania z palnikami ze sztucznym ciągiem

BS EN 60335 & EN 1151
Pompy cyrkulacyjne do instalacji wodnych grzewczych i wody bieżącej

BS 7838: 1996
Elastyczne przewody gazowe ze stali nierdzewne i stosowne złączki do instalacji gazowych niskiego ciśnienia do 50 mm

PAS 010
Kotły kondensacyjne z palnikiem ze zmieszaniem wstępnym

BS 699: 1984
Bojlery miedziane bezpośrednie do użytku domowego

BS 1566: –1 & 2: 2001
Bojlery miedziane do użytku domowego, pośredniego pojedynczego i podwójnego zasilania

BS 3198: 1981
Miedziane zbiorniki wielofunkcyjne ciepłej wody do użytku domowego

BS EN 1057: 2006
Rury miedziane i ze stopów miedzi do stosowania w instalacjach wodnych, gazowych i grzewczych

BS EN 13348: 2008
Rury bezszwowe miedziane i ze stopów miedzi stosowane do przesyłania gazów i podciśnienia

BS EN 1254: 1998
Złączki instalatorskie z miedzi i stopów miedzi

BS 143, BS 1256 & BS EN 10242
Złączki z żeliwa ciągliwego oraz odlewane ze stopów miedzi złączki gwintowane

BS EN 442 – 1, 2 & 3
Specyfikacja RADMAC dla grzejników i konwektorów

EN 12101-3: 2003
Oznaczenie CE systemów ogrzewania i oddymiania. Specyfikacja dla wentylatorów oddymiających i dystrybucji ciepła

BS EN 1856-1: 2003
Kominy metalowe – produkty systemów kominowych, giętkie przewody kominowe oraz połączenia przewodów

BS 7350: 1990
Zawory podwójne odcinające i urządzenia pomiaru przepływu do systemów ciepłej i zimnej wody

BS 2879: 1990
Specyfikacja dla zaworów spustowych (śrubowych)