Szkolenia dla ISO/IEC 20000
Zarządzanie Usługami IT

 Satysfakcja klienta jest kluczowa z punktu widzenia efektywnego zarządzania usługami IT. Ciągłość Technologii Informacji i Komunikacji jest zasadniczym elementem w dążeniu do osiągnięcia sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie opierającej się na usługach IT. 

Zakłócenie sprawnego działania zarządzania usługami IT może powodować przestoje w działaniu firmy, co może odbić się na reputacji przez stratę czasu i zysku. Kodeks postępowania jest kluczowy dla środowiska IT w każdej branży. Biblioteka Infrastruktury IT (ITIL) dostarcza wzorce dla zarządzania usługami IT za pomocą znormalizowanych list kontrolnych i procedur. Prowadzimy szkolenia ITIL i przyznajemy certyfikaty akredytowane przez ISEB.


Szkolenia

Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg ISO/IEC 20000. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

 

2 dniowy kurs dedykowany

    Kurs  Wdrożenie  ISO/IEC 20000 wprowadza zasady potrzebne aby zrozumieć, rozwijać i wdrażać system zarządzania usługami IT.  Norma stanowi ramę do prowadzenia auditu i jest specyfikacją stosowaną przy zintegrowanym podejściu aby skutecznie prowadzić usługi, które spełniają wymagania biznesu i klienta.

Szczegóły szkolenia Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi wg ISO/IEC 20000. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna