Auditor Wiodący systemu zarządzania usługami IT wg ISO/IEC 20000

Szkolenie BSI pt.: „Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 20000” dostarcza uczestnikom wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania  usługami IT oraz przeprowadzenia auditu zgodnie z normami ISO/IEC 20000-1:2011 „Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 1: Specyfikacja”,  i ISO 19011,  "Wytyczne dla Auditowania Systemu Zarządzania Jakością i / lub Zarządzania Systemem Środowiskowym”.

Szkolenie to wyjaśnia zasady i praktyki niezależnego auditu systemu zarządzania usługami informatycznymi i prowadzi uczestników przez cały proces audytu, od zarządzania programem auditu do składania raportów o wynikach nadzoru. Uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności przeprowadzania auditu w oparciu o praktyczną naukę w grupach, ćwiczenia indywidualne i otwartą dyskusję na forum.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Konsultanci
 • Menedżerowie IT
 • Personel usług informatycznych
 • Auditorzy innych systemów zarządzania
 • Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za auditowanie systemów zarządzania usługami informatycznymi

Czego się nauczę?

 • Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 20000-1:2011 w kontekście auditu
 • Wyjaśnienie celu, treści i powiązania między Wymaganiami normy ISO/IEC 20000-1 a Kodeksem Postępowania ISO/IEC 20000-2
 • Wyjaśnienie celu systemu zarządzania usługami informatycznymi
 • Opis polityki i ram systemu oraz działań powiązanych ze sobą w celu umożliwienia skutecznego zarządzania i realizacji usług informatycznych
 • Planowanie, przeprowadzanie, raportowanie i nadzorowanie auditu systemu zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z ISO 19011 oraz ISO/IEC 20000-1.

Jak skorzystam?

Profesjonalny, realizowany w sposób planowy audit zidentyfikuje obecne i potencjalne słabości w zarządzaniu systemem usług IT w organizacji, a także umożliwi podjęcie odpowiednich działań, zanim naruszenie  spowoduje utratę poufności, integralności lub/i dostępności informacji.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch