Wprowadzenie do systemu zarządzania usługami informatycznymi wg ISO/IEC 20000. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Jest to jednodniowe wprowadzenie do normy ISO/IEC 20000 system zarządzania usługami informatycznymi (IT).

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Kto jest adresatem szkolenia:

Kurs jest ukierunkowany na wszystkie poziomy w organizacji, które potrzebują zrozumieć części 1 i 2 normy ISO/IEC 20000 oraz proces certyfikacji.

Cel dydaktyczny:

  • Zapewnienie podstawowego zrozumienia  ISO/IEC 20000,
  • Zapoznanie się z procesem wdrażania i certyfikacji,
  • Omówienie korzyści certyfikacji na zgodność z  ISO/IEC 20000.

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 1 dzień

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88