Wdrożenie systemu zarządzania usługami informatycznymi wg ISO/IEC 20000. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Kurs Wdrożenie ISO/IEC 20000 wprowadza zasady potrzebne aby zrozumieć, rozwijać i wdrażać system zarządzania usługami IT. Norma stanowi ramę do prowadzenia auditu i jest specyfikacją stosowaną przy zintegrowanym podejściu aby skutecznie prowadzić usługi, które spełniają wymagania biznesu i klienta. Kurs daje uczestnikom potrzebne zrozumienie normy ISO/IEC 20000 i wytyczne, aby móc wdrożyć system zarządzania usługami IT, tak aby być zgodnym z wymaganiami normy i spełniać wymagania do certyfikacji. Doświadczeni wykładowcy wyjaśnią jak wdrożyć normę, przygotować się do auditów i osiągnąć certyfikację na zgodność z ISO/IEC 20000. Ćwiczenia przygotowują uczestników do identyfikowania kluczowych wymagań podczas przygotowywania wymaganej dokumentacji.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88 Kto jest adresatem szkolenia:

 • Każdy biorący udział w definiowaniu, planowaniu lub wdrażaniu systemów zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000
 • Pełnomocnik (cy) systemu zarządzania
 • Członkowie zespołów wdrażających system

Wymagania wstępne:

Jest to podstawowe szkolenie dla uczestników z małą wiedzą na temat wdrażania systemów zarządzania oraz dla osób które takiej wiedzy nie posiadają w ogóle. Podstawowe zasady normy ISO/ IEC 20000 będę w pełni omówione.

Cel dydaktyczny:

 • Zrozumienie celu ISO/IEC 20000
 • Zrozumienie roli procesu zarządzania usługami
 • Zrozumienie poszczególnych wymagań  ISO/IEC 20000
 • Zrozumienie wymagań normy ISO/IEC 20000 i zasady stosowania w systemach zarządzania usługami IT
 • Budowanie skutecznego i efektywnego systemu  zarządzania usługami IT
 • Zdobycie najlepszych praktyk aby wdrożyć każdy element ISO/IEC 20000
 • Podpowiedź jak uzyskać wsparcie od pracowników i zarządu przygotowując się na audit
 • Planowanie auditu

Pozostałe informacje:

Czas trwania: 2 dni

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88