BSI Connect - nowa platforma wspierająca efektywność

20 kwietnia 2021 r.
 
BSI, firma zajmująca się doskonaleniem biznesu i standardami, uruchamia dziś BSI Connect, zintegrowaną platformę wspierającą audit, zarządzanie ryzykiem i usługi związane z łańcuchem dostaw, zapewniającą lepszą widoczność operacyjną, efektywność handlową i odporność organizacyjną.
 
Organizacje mogą wybierać spośród szeregu narzędzi do zarządzania ryzykiem wewnętrznym i ryzykiem dostawcy. Funkcje obejmują możliwość przeglądania wyników auditów, analizy wydajności i zarządzania informacjami dotyczącymi krytycznych funkcji biznesowych i dostawców w czasie podróży. W miarę jak organizacje i ich łańcuchy dostaw wybiegają w przyszłość w krajobrazie post-COVID, BSI Connect oferuje wielowarstwowy model subskrypcji obejmujący komplementarne narzędzia, aby wspierać hybrydowe podejście do pracy.
 
Platforma auditów, incydentów i zgodności BSI Connect zapewnia cyfrową funkcjonalność, która jest rozszerzana poprzez trzy różne subskrypcje - Connect Portal dla auditów BSI, Connect Plus dla auditów wewnętrznych i Connect Custom dla wszystkich działań związanych ze zgodnością i operacjami, w zależności od wymagań organizacji.
 
Platforma łańcucha dostaw BSI Connect, Screen, umożliwia organizacjom zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw i pomaga chronić reputację marki poprzez zastrzeżoną bazę danych BSI, która analizuje ponad 20 wskaźników ryzyka w ponad 200 krajach. Te dane i analizy ryzyka geograficznego są wbudowane w proces oceny dostawcy i umożliwiają organizacjom śledzenie zgodności i ryzyka w całym łańcuchu dostaw, maksymalizując w ten sposób widoczność, dzięki czemu decydenci mogą skupić się na najbardziej krytycznych kwestiach.
 
Wgląd zapewnia informacje i ostrzeżenia dotyczące bieżących trendów i wpływu na łańcuch dostaw. Ponadto, subskrypcja Screen Edge łączy pulpity klienta do śledzenia audytów dostawców i zgodności z przepisami z inteligencją w celu uzyskania całościowego narzędzia odporności łańcucha dostaw.
 
Inne kluczowe funkcje obejmują:
 
  • Dostęp do analityków BSI Intelligence
  • Solidne, interaktywne możliwości mapowania ryzyka 
  • Codzienne artykuły i analizy dotyczące wydarzeń i ich znaczenia dla łańcuchów dostaw 
  • Samoocena dostawców i listy kontrolne auditów z wykorzystaniem gotowych lub niestandardowych szablonów
  • Bezproblemowa komunikacja z globalnymi dostawcami dzięki automatycznym tłumaczeniom
  • Możliwość planowania i przeprowadzania audytów
  • Funkcja śledzenia, rejestrowania i zarządzania incydentami
  • Zarządzanie dokumentami i świadomością
  • Możliwość analizowania i porównywania wydajności
 
Gary Robinson, Dyrektor ds. rozwiązań komercyjnych w BSI powiedział: "BSI nadal wspiera organizacje najlepszymi praktykami poprzez normy, audity, szkolenia i doradztwo, aby zarządzać wzrostem, umożliwiać innowacje i budować odporność. Nasza platforma BSI Connect pomoże wzbudzić zaufanie partnerów biznesowych do działań naszych klientów w zakresie auditu i zgodności, określić ilościowo ryzyko globalnych incydentów w ich łańcuchach dostaw oraz zarządzać ich ryzykiem operacyjnym i wydajnością, aby zapewnić bardziej zrównoważone, odporne organizacje."
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.bsigroup.com/pl-PL/our-services/bsi-connect/