Inspirujemy zaufanie do odporniejszego świata

Inspirujemy zaufanie do odporniejszego świata

Red Overlay
Inspiring trust for a more resilient world
Inspiring trust for a more resilient world
Red Overlay

Nasz cel, misja i wizja

Założona w 1901 roku, BSI jest wiodącą na świecie krajową jednostką normalizacyjną, która pomaga naszym klientom działać w sposób, który jest bezpieczniejszy, pewniejszy i bardziej zrównoważony. Założona na mocy Przywileju Królewskiego, jesteśmy prawdziwie bezstronni i jesteśmy domem dla ostatecznego znaku zaufania - Kitemark.

Nasze wyjątkowe połączenie usług certyfikacyjnych, szkoleniowych, wiedzy, usług atestacyjnych i regulacyjnych sprawia, że organizacje stają się bardziej odporne, a to z kolei wzbudza zaufanie do ich produktów, systemów, usług i świata, w którym żyjemy.

Nasz cel

Wzbudzanie zaufania dla bardziej odpornego świata.

Nasza misja

Dzielenie się wiedzą, innowacjami i najlepszymi praktykami, aby pomóc ludziom i organizacjom w tym, by dążenie do doskonałości stało się ich nawykiem.

Nasza wizja

Być firmą zajmującą się doskonaleniem biznesu, która umożliwia organizacjom przekształcenie standardów najlepszych praktyk w nawyk ciągłego dążenia do doskonałości.