Deklaracja Londyńska

Deklaracja Londyńska

Przełomowy moment zmian w zakresie norm międzynarodowych

Przełomowy moment zmian w zakresie norm międzynarodowych

Red Overlay
London Declaration
London Declaration
Red Overlay

Nowa Deklaracja Londyńska jest momentem przełomowym dla międzynarodowych norm, który umożliwi rzeczywiste przyspieszenie działań rządów i przemysłu w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym i przejścia do zerowej emisji netto. Prowadzona przez BSI, we współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO), Deklaracja Londyńska jest zobowiązaniem do zapewnienia, że globalne normy będą wspierać działania na rzecz klimatu i rozwijać międzynarodowe inicjatywy mające na celu osiągnięcie naszych globalnych celów klimatycznych.

Deklaracja Londyńska zobowiązuje sygnatariuszy do uwzględnienia kluczowych nauk o klimacie w każdej nowo tworzonej normie. Deklaracja uwzględni również retrospektywnie te wymagania dla wszystkich istniejących norm w trakcie ich rewizji, co jest zmianą na niespotykaną skalę.

Ponadto, Deklaracja Londyńska przewiduje, że ISO ułatwi zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i tych, którzy są najbardziej narażeni na skutki zmian klimatycznych w rozwój wszystkich międzynarodowych standardów i publikacji.

ISO zobowiązało się do opublikowania planu działania w celu osiągnięcia tych celów oraz do śledzenia postępów w ich realizacji.