Thương hiệu mạnh

BSI một thương hiệu mạnh

Tập đoàn Thương hiệu mạnh cung cấp tổng quan môi trường nhãn hiệu ở Vương quốc Anh, xếp hạng những thương hiệu được tin cậy thuộc nhiều ngành nghề và công nghiệp. Lọt vào danh sách 500 là điều cực kỳ cạnh tranh. Vì vậy việc đứng ở vị trí 42 là một thành tựu vĩ đại.

Những tổ chức khác cũng là thương hiệu mạnh gồm có: Rolls-Royce Group, Google, BBC, Apple, British Airways, PwC, Shell, Vodafone và nhiều tổ chức nữa.

Đó là quá trình xem xét kỹ lưỡng để xác định công ty nào là Thương hiệu  mạnh. Không chỉ xem xét những lời khuyên từ những chuyên gia thương hiệu của hội đồng độc lập mà một cuộc điều tra thương hiệu còn được hoàn thành bởi hàng nghìn người tiêu dùng. Thương hiệu cần phải được thiết lập danh tiếng tốt nhất trong lĩnh vực của họ, đem lại cho khách hàng những lợi ích lớn lao về mặt cảm xúc và/ hoặc những lợi ích hữu hình khi cạnh tranh với đối thủ. Thương hiệu còn được đánh giá dựa trên chất lượng, sự tin tưởng và sự khác biệt.

Trong 1.500 thương hiệu được chọn, chỉ 500 thương hiệu nằm trong danh sách thương hiệu mạnh