Giải thưởng và công nhận

Cùng với việc hỗ trợ tạo nên tiêu chuẩn hoàn hảo, chúng tôi còn khơi dậy sự hoàn hảo trong chính tổ chức của mình và mục tiêu hướng tới thực hành tốt nhất ngành công nghiệp bất kỳ nơi nào chúng tôi có thể. Cùng thời gian, chúng tôi cũng được công nhận  cho công việc mà chúng tôi làm.


Danh hiệu nhà đầu tư về nhân sự

/globalassets/Global/about-bsi/awards-and-recognition/investors_in_people_logo_120x90.jpg

Đầu tư vào con người là tiêu chuẩn quản lý con người hàng đầu Vương quốc Anh. Tổ chức này chuyên đánh giá hoạt động kinh doanh thông qua con người. Năm 2012, lần đầu tiên chúng tôi được công nhận tiêu chuẩn nhà đầu tư vào con người.


Thương hiệu mạnh

Tập đoàn Thương hiệu mạnh ghi nhận những thương hiệu được tin cậy trên thế giới. Ở Vương quốc Anh, chúng tôi đã được công nhận là một Thương hiệu mạnh hàng năm kể từ năm 2003 và Dấu hiệu niềm tin từ năm 2008


Giải thưởng Kinh doanh của hãng Hàng không Trung quốc Cathay Pacific

/globalassets/Global/about-bsi/awards-and-recognition/China-Business-Award-logo-120x90.jpg

Giải thưởng kinh doanh hãng Hàng Không Cathay Pacific ghi nhận và trao giải cho thuyết động lực học kinh doanh Vương quốc Anh và Ireland, sự thành công ở Hong Kong và Trung Quốc. BSI đã chiến thắng giải thưởng Đoàn kết liên tiếp 2012.