Khả Năng Phục Hồi Bền Vững

Khả Năng Phục Hồi Bền Vững

Red Overlay
Sustainable resilience
Sustainable resilience
Red Overlay

Tìm hiểu thêm về khả năng phục hồi bền vững từ BSI

Kết hợp các nỗ lực bền vững để tạo ra tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh

Thúc đẩy sự thay đổi trong cách chúng ta giải quyết các thách thức kinh tế, xã hội và môi trường nằm trong chương trình nghị sự của mọi người, từ việc đạt được số không ròng, giảm thiểu ô nhiễm, biến đổi khí hậu và tái tạo môi trường.

Chúng tôi giúp các tổ chức:

 • Tận dụng lợi thế chiến lược và khả năng lãnh đạo
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Quản lý rủi ro và danh tiếng với sự tuân thủ

Chúng tôi nhận ra rằng để trở thành một tổ chức thành công, bạn cần tập trung vào tính bền vững để đạt được khả năng phục hồi lâu dài và bền bỉ. Với nhu cầu cạnh tranh về nguồn lực của bạn, chúng tôi mong muốn hợp tác với bạn để đảm bảo sự thành công của bạn bằng cách gia tăng giá trị trong lĩnh vực bền vững.

Tìm hiểu về những tiêu chuẩn chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng của mình để đạt được các mục tiêu bền vững

 • PAS 2080 đã thúc đẩy tiến bộ vượt ra ngoài chỉ riêng nhóm phát triển bền vững, tiêu chuẩn giúp làm rõ những lợi ích tiềm năng của việc giảm khí các-bon và cách đóng gói lại sản phẩm của chúng tôi theo cách xác định rõ ràng công việc kinh doanh và thu hút được sự quan tâm của các bên liên quan.

  Conor McCone, Skanska’s UK Carbon Manager

 • Chương trình đã giảm tỷ lệ luân chuyển công nhân hàng năm từ 18% xuống 3%, giảm các lỗi sản xuất và phân công lại công việc, đồng thời cho phép nhà cung cấp tái thiết lập quyền kiểm soát giờ làm việc, cải thiện sức khỏe của nhân viên.

  BSI

 • BSI cung cấp dịch vụ phù hợp với khách hàng, tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của chúng tôi để hiểu rõ hơn về những gì chúng tôi đang làm, đảm bảo rằng chứng nhận của chúng tôi luôn phản ánh đúng nhất về những gì chúng tôi làm.

  Stuart Wadley, Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ) Manager at Lerwick Port Authority