Virus Corona Mới (COVID-19)

Virus Corona Mới (COVID-19)

Hỗ trợ nhân lực và tổ chức của quý khách

Hỗ trợ nhân lực và tổ chức của quý khách

Red Overlay
Coronavirus labeled tube
Coronavirus labeled tube
Red Overlay

Đọc tuyên bố của BSI về COVID-19

Các tài nguyên và cập nhật hữu ích

Đại dịch COVID-19 đã có tác động rất lớn đến con người và cộng đồng, và chúng tôi biết các tổ chức đang đối mặt với các gián đoạn và thử thách đáng kể mà họ cần phải quản lý và phản ứng nhanh chóng. BSI đang làm việc chặt chẽ với các chính phủ, cơ quan quản lý và tổ chức trên toàn cầu để chia sẽ cách thực hành và chuyên môn tốt nhất, cung cấp cái nhìn sâu sắc và thông tin để hỗ trợ vượt qua rủi ro, giảm thiểu khủng hoảng và xây dựng khả năng phục hồi.

Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn các tiêu chuẩn phù hợp nhất trong các lĩnh vực chính như sản xuất máy thở, dụng cụ bảo hộ cá nhân (PPE), quản lý sự liên tục trong kinh doanh và quản lý rủi ro.

Chúng tôi đang sử dụng công nghệ để đảm bảo hỗ trợ các khách hàng với chương trình đánh giá từ xa, với mục đích giữ sự an toàn cho nhân viên và giảm thiểu sự gián đoạn. Dành cho các học viên đã đăng ký các khóa đào tạo tại phòng học, chúng tôi đang giới thiệu các khóa đào tạo trực tuyến, trực tiếp để việc học tập được diễn ra không bị gián đoạn.

Khi tình hình tiến triển, BSI sẽ tiếp tục đánh giá cách thức để chúng tôi hỗ trợ tốt nhất và đóng góp vào nỗ lực chung của Vương Quốc Anh để giảm thiểu tác động của COVID-19 về cả sinh lực của quốc gia và các tổ chức của Anh Quốc.

Cập nhật dành cho khách hàng

Khuyến cáo chuyên môn về làm việc từ xa

Làm sao để chuẩn bị tốt nhất khi làm việc bên ngoài văn phòng

  • "...các tổ chức cần phải hoạch định cho những điều không thể tránh khỏi và không thể lường trước bằng việc triển khai các yêu cầu cho một nguồn nhân lực có khả năng làm việc từ xa..."

    Stephen Bowes, Global Practice Director, Information & Security Technologies, BSI Consulting Services

On-demand webinars