Nhận được nhiều phúc lợi hơn từ các tiêu chuẩn với Thành Viên BSI

Là hoạt động toàn cầu để nâng cao các tiêu chuẩn đồng nghĩa bạn thuộc thành viên BSI. Được xem như thông báo với khách hàng, nhân viên và các cổ đông về cam kết chất lượng an toàn. Trên thực tế nó giúp giảm thiếu tài chính đồng thời cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ để sử dụng các tiêu chuẩn một cách hiệu quả dễ dàng hơn.

Các phúc lợi gồm:

  • Giảm 50% cho Các Tiêu chuẩn Anh, Tiêu chuẩn Anh Trực tuyến (BSOL) và các hội nghị BSI
  • Giảm giá cho các tiêu chuẩn nước ngoài (ISO giảm giá 10%, DIN, ASTM và các tiêu chuẩn khác giảm giá 10%)
  • Các chuyên gia tận tụy giúp đỡ miễn phí từ Trung tâm Kiến thức 
  • Tiếp nhận thông tin cập nhật mỗi tháng trên tin tức và lời khuyên về tiêu chuẩn
  • Hiển thị giấy chứng nhận Thành Viên BSI được tôn trọng.
  • Miễn phí bưu phẩm, đóng gói và tiện ích tín dụng.

Đồng thời còn nhận được nhiều phúc lợi khác.

Việc trở thành một Thành viên diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Chúng tôi sẽ đưa các chi tiết trực tuyến và cung cấp báo giá tham khảo cho gói thành viên 12 tháng.