Các khóa đào tạo về Quản lý Môi trường
theo ISO 14001

Hệ thống quản lý môi trường, tiêu chuẩn môi trường quốc tế đầu tiên trên thế giới, đã và đang giúp hàng nghìn tổ chức cải thiện môi trường, phát triển bền vững và tăng hiệu suất hoạt động của họ.

Đạt được lợi thế cạnh tranh và sự công nhận quốc tế với Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) ISO 14001. Tạo dựng niềm tin của khách hàng cho cam kết của doanh nghiệp trong việc quản lý tác động môi trường được xem như một khía cạnh quan trọng của sự thành công trong kinh doanh.

Đáp ứng các yêu cầu chính sách EMS mới nhất và hưởng lợi từ cách tiếp cận theo cấu trúc bậc cao để đạt được các mục tiêu môi trường. Với ISO 14001 EMS, doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí và sử dụng năng lượng thông qua việc áp dụng các quy trình được sắp xếp hợp lý và giảm thiểu rủi ro tai nạn môi trường và với nhận thức EMS được nâng cao trong toàn tổ chức, doanh nghiệp có thể đạt được chuẩn mực vận hành ở cấp độ cao nhất.

Các khóa học phổ biến nhất

Tìm hiểu về ISO 14001

Nhận thức ISO 14001:2015 >

Trình độ chuyên môn có sẵn

 

Có được sự hiểu biết chi tiết về các thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu chính của Hệ thống quản lý môi trường (EMS) ISO 14001:2015. Tìm hiểu cách tiêu chuẩn có thể giúp tổ chức của bạn đáp ứng tốt hơn các nghĩa vụ và cam kết về môi trường của doanh nghiệp.

Khóa đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp với thời lượng 1 ngày

ISO 14001:2015 Tóm tắt quản lý cấp cao >

  • Được thiết kế để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, khoá học này triển khai tại chỗ, hướng đến đối tượng là lãnh đạo doanh nghiệp và sẽ giúp học viên hiểu mục đích của ISO 14001:2015 cũng như trách nhiệm lãnh đạo được nêu trong tiêu chuẩn.
  • Thúc đẩy hiệu quả và cắt giảm chi phí với các quy trình được sắp xếp hợp lý.

Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá tùy chỉnh

Tìm hiểu cách triển khai ISO 14001

Triển khai ISO 14001:2015 >

  • Am hiểu những lợi ích khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường (EMS) - cắt giảm chi phí và thúc đẩy hiệu quả.
  • Khóa đào tạo ISO 14001 của chúng tôi cung cấp cho bạn khung kỹ năng cần thiết để phát triển các quy trình quản lý môi trường cho doanh nghiệp.

Khóa đào tạo với thời lượng 2 ngày

Nhận thức và triển khai ISO 14001:2015 >

  • Khóa đào tạo này kết hợp các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và các phương pháp triển khai tiêu chuẩn này. Đồng thời sẽ cung cấp cho học viên sự hiểu biết sâu sắc về tiêu chuẩn và các phương pháp thực hành tốt nhất để thực hiện áp dụng tiêu chuẩn trong doanh nghiệp.

Khóa đào tạo với thời lượng 3 ngày

Có được các kỹ năng đánh giá mới

Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015 >

Trình độ chuyên môn có sẵn

 

  • Cung cấp yêu cầu tiêu chuẩn, hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế trong việc lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và theo dõi đánh giá nội bộ, kỹ năng giám sát tính hiệu quả và sự phù hợp của Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001).

Khóa đào tạo với thời lượng 3 ngày

Học từ xa

Văn bằng Quốc gia NEBOSH về Quản lý Môi trường >

Văn bằng Môi trường NEBOSH hướng dẫn cách xây dựng, thực hiện và cải tiến các hệ thống quản lý môi trường hiệu quả. Khóa học tập trung vào các yếu tố chính của luật pháp Vương quốc Anh và EC về bảo vệ môi trường và các nguyên tắc chung của việc quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm.

Khóa học trực tuyến 235 giờ

Văn bằng Quốc tế NEBOSH về Quản lý Môi trường >

Văn bằng Môi trường NEBOSH là một gợi ý tốt cho những người muốn phát triển và triển khai các hệ thống quản lý môi trường hiệu quả trong tổ chức của họ. Khóa học được thiết kế để cung cấp cho học viên kiến thức chuyên môn liên quan dù bạn đang ở đâu, các kiến thức này giúp ban áp dụng vào công việc và trao giúp bạn tạo ra sự ảnh hưởng tích cực từ các tiêu chuẩn và thực hành quản lý môi trường ở mọi cấp độ tổ chức.

Khóa học trực tuyến 235 giờ

Các kỹ năng về môi trường bền vững được IEMA chứng nhận cho lực lượng lao động >

Khóa học Kỹ năng môi trường bền vững được IEMA chứng nhận cho lực lượng lao động cung cấp cho người học giới thiệu thực tế về tính bền vững của môi trường, đảm bảo học viên được trang bị kiến thức, hiểu biết và động lực để tạo ra sự khác biệt tích cực trong tổ chức của bạn.

Khóa học đào tạo từ xa 10 giờ

Các kỹ năng về môi trường bền vững được IEMA chứng nhận cho các nhà quản lý >

Khóa học các kỹ năng về môi trường bền vững được IEMA chứng nhận cho các nhà quản lý và giám sát sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để góp phần cải thiện tính bền vững môi trường của tổ chức của doanh nghiệp. 

Khóa học đào tạo từ xa 20 giờ

Các khóa đào tạo khác

Nhận thức và đánh giá nội bộ hệ thống tích hợp ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018 >

Khóa đào tạo quản lý kết hợp một ngày, nhịp độ nhanh này giúp bạn đánh giá tầm quan trọng của các tiêu chuẩn Môi trường, Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp trong việc đảm bảo thành công với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong tương lai. Khóa học cung cấp nội dung diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn tích hợp lĩnh vực rộng lớn của ISO 14001 và ISO 45001.

Khóa đào tạo nội bộ 1 ngày

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001:2018 Requirements Training Course >

This fast paced, one-day combined management training course helps you to evaluate the importance of Quality, Environmental and Health and Safety standards in securing future business success. It provides an ideal introduction to the broad topic area of Quality, Environmental and Health and Safety standards and certification.

1 day in-house training courseTài nguyên