Thực hiện Quản lý Môi trường ISO 14001

Hoạch định tương lai của bạn với việc áp dụng ISO 14001 đối với doanh nghiệp của bạn. Hãy làm việc với chúng tôi để xây dựng một hệ thống quản ly môi trường để có thể giảm sự lãng phí và nhân đôi cơ hội kinh doanh.


Bạn đã sẵn sàng để thực hiện?

Quản lý môi trường một cách hiệu quả trở nên dễ dàng hơn với vệc mua sắm cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn. Và chúng tôi hiểu rằng mỗi tổ chức – lớn hay nhỏ - thì ở mỗi giai đoạn khách nhau với kế hoạch môi trường của họ. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu những gói mà chỉ dành riêng cho bạn. Một gói ISO 14001 có thể bao gồm những dịch vụ cụ thể mà doanh nghiệp của bạn đang cần để đạt được sự quản lý môi trường trong nhóm của thế giới – giảm chi phí dịch vụ mà bạn không cần thiết cũng như vượt qua những thử thách đặc biệt.

Chúng tôi sẽ giúp bạn định hình hoạch định dự án ISO 14001, làm việc với hệ thống mà bạn đã có. Và sẽ giúp bạn hướng dẫn toàn bộ doanh nghiệp thông qua quá trình thực hiện.

Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Những khoá đào tạo giúp bạn thực hiện ISO 14001

Quản lý môi trường ISO 14001 có thể được áp dụng đối với các tổ chức ở tất cả các quy mô và các ngành, và việc đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho tất cả các trình độ kinh nghiệm.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.