Khóa Đào tạo Chuyển đổi ISO 9001:2015

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm chắc chắn giúp bạn nắm được các vấn đề trực tiếp liên quan đến bạn và tổ chức, cho bất kỳ giữa trong nội bộ hay là phần khóa học mở nơi mà các đại biểu cùng chia sẻ kinh nghiệm trong môi trường kín.

BSI đã thiết kế một gói hỗ trợ trực tuyến với hàng loạt các khóa học đào tạo nhiều gói khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu. Nội dung các gói khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu ngành đã trực tiếp tham gia vào việc phát triển các tiêu chuẩn.

Xem hướng dẫn tương tác để khám phá khóa học nào phù hợp nhất với bạn (PDF)


Đào tạo trong công ty.