Chứng nhận BSI Kitemark cho Quản lý Đổi mới

Chứng nhận BSI Kitemark cho Quản lý Đổi mới

Tăng tốc đổi mới, tạo tác động và hiện thực hóa giá trị

Tăng tốc đổi mới, tạo tác động và hiện thực hóa giá trị

Red Overlay
BSI Kitemark certification for Innovation
BSI Kitemark certification for Innovation
Red Overlay

Tại sao đổi mới lại quan trọng ?

Đổi mới là rất quan trọng đối với khả năng tích ứng lâu dài và tăng trưởng bền vững.

Để luôn phù hợp, thích ứng với các yêu cầu thay đổi của khách hàng và cung cấp tính liên tục và hiệu quả cho hoạt động, các doanh nghiệp đang ngày càng chú trọng đến vai trò của đổi mới.

Theo báo cáo Chỉ số Khả năng Thích ứng của Tổ chức của BSI năm 2021, đổi mới, với tư cách là nền tảng của khả năng thích ứng, hiện được xếp hạng có tầm quan trọng cao hơn đối với các tổ chức so với năm 2020. Nói tóm lại, nhu cầu đổi mới chưa bao giờ quan trọng đến vậy.

Để cho phép các tổ chức thực hiện một quá trình đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả và xây dựng khả năng thích ứng, BSI đã phát triển một chương trình chứng nhận Kitemark cho việc quản lý đổi mới.