ISO 45003

ISO 45003

Tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên đưa ra hướng dẫn thực tế về quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc

Tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên đưa ra hướng dẫn thực tế về quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc

Red Overlay
quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc
quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc
Red Overlay

ISO 45003 là gì?

ISO 45003 là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên đưa ra hướng dẫn thực tế về quản lý sức khỏe tâm lý tại nơi làm việc. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về quản lý rủi ro tâm lý xã hội, như một phần của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn này bao gồm:

 • Thông tin về cách nhận biết các mối nguy tâm lý xã hội có thể ảnh hưởng đến người lao động, chẳng hạn như những mối nguy phát sinh khi làm việc tại nhà
 • Đưa ra các ví dụ về các hành động có hiệu lực - thường đơn giản - có thể được thực hiện để quản lý những điều này và cải thiện phúc lợi của nhân viên

Tiêu chuẩn này dành cho ai?

 • ISO 45003 được viết ra để giúp các tổ chức sử dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp dựa trên ISO 45001 về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
 • Nó cũng sẽ hữu ích cho các tổ chức chưa triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • ISO 45003 hiện đang ở giai đoạn 'dự thảo' (Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (DIS)), có nghĩa là nó chính xác về mặt kỹ thuật 95%, vì vậy nội dung cốt lõi sẽ không thay đổi. Điều này có nghĩa là các tổ chức có thể bắt đầu sử dụng tiêu chuẩn ngay bây giờ để giúp bảo vệ và hỗ trợ người lao động khỏi các bệnh lý về tâm thần phát sinh tại nơi làm việc. Dự kiến, DIS/ISO 45003 sẽ được xuất bản thành Tiêu chuẩn Quốc tế đầy đủ vào mùa hè năm 2021.

Tại sao ISO 45003 lại tốt cho tổ chức của bạn

Hỗ trợ sức khỏe tinh thần trong tổ chức của bạn chưa bao giờ quan trọng hơn thời điểm hiện tại.
Ngoài việc giúp bạn xây dựng một môi trường làm việc tích cực, một khuôn khổ quản lý sự an toàn và sức khỏe tâm lý có thể giúp cải thiện khả năng phục hồi của tổ chức và nâng cao kết quả thực hiện và năng suất.

Các lợi ích khác bao gồm:

 • Mức độ nỗ lực tùy ý cao
 • Cải thiện tuyển dụng, sự trung thành và sự đa dạng
 • Tăng cường sự tham gia của nhân viên
 • Tăng cường đổi mới
 • Tuân thủ pháp luật
 • Giảm bớt căng thẳng tại nơi làm việc, kiệt sức, lo lắng và trầm cảm