ISO 45001 Requirements Training Course

Help your organization to improve health and safety and focus on continual improvement with an ISO 45001 occupational health and safety management system (OH&S MS). This course is ideal for any organization, large or small, in any industry. It would suit anyone new to planning, implementing, maintaining, supervising or auditing an ISO 45001 management system.

From understanding the background of ISO 45001 to learning key concepts, terms and requirements, you’ll gain a thorough understanding of the standard. As you learn to apply the knowledge to your own organization, you’ll be helping to build trust, improve performance and create resilience for the future.

Choose to take this step on your learning journey either live online or in-person in a classroom where both benefit from interaction with others and an expert tutor. The course is also available as self-paced e-learning.

How will I benefit?

  • Identify the key requirements and benefits of ISO 45001
  • Manage risk and opportunity to put health and safety first
  • Develop the confidence to apply knowledge to your organization
  • Attract and retain workers and customers by meeting their future need
  • Gain an internationally recognized BSI training certificate

Đào tạo trực tiếp: luôn sẵn sàng khi bạn cần

Khi bạn đã sẵn sàng cho việc đào tạo trực tiếp tại văn phòng BSI, chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn.

Khi tất cả chúng ta điều chỉnh thói quen đi lại sau khi kiểm soát dịch, BSI luôn tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo sự chuẩn bị an toàn cho các khóa đào tạo tổ chức tại địa điểm BSI.


Đăng ký sớm cho năm 2023 để được áp dụng chi phí năm 2022

BSI đồng hành cùng các nhân, tổ chức với chi phí ưu đãi - học viên đăng ký bất kỳ khóa đào tạo nào của Học viện BSI 2023 trước ngày 31/12/2022 và thanh toán sẽ được áp dụng mức phí của năm 2022.

Liên hệ đăng ký khóa học ngay hôm nay tại đây hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.

* Chính sách ưu đãi:  

Liên hệ ngay chuyên viên đào tạo BSI để nhận được thông tin ưu đãi áp dụng cho các khách hàng BSI, học viên đăng ký theo nhóm, và các chính sách áp dụng cho từng đối tượng học viên riêng biệt.

Emai ngay hôm nay tại info.vietnam@bsigroup.com hoặc gọi số +84 (28) 3820 0066.