FSSC 22000 Hệ thống an toàn thực phẩm

Tìm hiểu thêm về những thay đổi trong FSSC 22000 Phiên bản 6?

Xem hội thảo FSSC 22000 V6

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên ISO

Red Overlay
FSSC 22000
FSSC 22000
Red Overlay

Tìm hiểu thêm về những thay đổi trong FSSC 22000 Phiên bản 6?

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm là gì?

FSSC Logo

Chương trình FSSC 22000 là một chương trình chứng nhận mạnh mẽ, dựa trên tiêu chuẩn ISO và được công nhận quốc tế, dùng để kiểm định và chứng nhận an toàn thực phẩm cho các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm, bất kể kích thước và độ phức tạp của chúng. Chương trình này được phát triển bởi Tổ chức FSSC và quy định các yêu cầu để phát triển, triển khai và vận hành hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Yêu cầu kiểm định FSSC 22000 dựa trên tiêu chuẩn hiện có ISO 22000:2018, các chương trình tiên quyết liên quan (PRPs), các thông số kỹ thuật và các yêu cầu bổ sung của FSSC.

Kể từ tháng 2 năm 2010, Chương trình FSSC 22000 đã được công nhận bởi GFSI (Global Food Safety Initiative) và từ tháng 3 năm 2021 đã được chứng nhận là một phạm vi phụ của IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement).

Chứng nhận Tiêu chuẩn FSSC 22000 V6

Phiên bản hiện tại của Chương trình FSSC 22000 là phiên bản 5.1. Tổ chứng sáng lập FSSC đã công bố phiên bản 6 của chương trình chứng nhận FSSC 22000 vào tháng 4 năm 2023.

Các cuộc đánh giá theo Chương trình FSSC 22000 v5.1 chỉ được tiến hành cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Đánh giá nâng cấp theo FSSC 22000 v6 sẽ được tiến hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025.

Các lý do chính cho việc phát hành phiên bản mới FSSC 22000 v6 bao gồm:

 • Tích hợp các yêu cầu của ISO 22003-1:2022
 • Tăng cường yêu cầu để hỗ trợ các tổ chức đóng góp vào việc đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs)
 • Tiếp tục cải thiện.

Để biết thêm chi tiết về các tài liệu FSSC v6 và các yêu cầu chuyển đổi, hãy truy cập FSSC Version 6.0 website.

Lợi ích của FSSC 22000

Chứng nhận FSSC 22000 thể hiện cam kết về an toàn thực phẩm mang lại nhiều lợi ích sẽ tác động đến các bộ phận khác nhau trong tổ chức của bạn. Các lợi ích của FSSC 22000:

 • Cung cấp một phương pháp mang tính hệ thống để xác định và quản lý hiệu quả các rủi ro về an toàn thực phẩm
 • Mô hình chứng nhận dựa trên nền tảng là Tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO- có thể được sử dụng trên toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm
 • Được thừa nhận bởi Ủy Ban Sáng Kiến An Toàn Thực Phẩm Toàn Cầu (GFSI- Global Food Safety Initiative) và Tổ chức hợp tác Công nhận Châu Âu (EA- European cooperation for Accreditation).
 • Tính linh hoạt cho phép bạn xác định doanh nghiệp của bạn sẽ đáp ứng các yêu cầu nào của tiêu chuẩn đối với cấu trúc và tài liệu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Hỗ trợ việc quản lý và so sánh, đối chiếu nội bộ thông qua việc áp dụng nhất quán trên nhiều địa điểm/hoặc trên nhiều quốc gia.
 • Thúc đẩy việc xem xét và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp.
 • Thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp với Mục tiêu an toàn thực phẩm, mang lại sự tin tưởng cho khách hàng.
 • Nâng cao sự tham gia của nhân viên, tăng cường nhận thức về các rủi ro thực phẩm và thúc đẩy cam kết về an toàn.
 • Cam kết cải tiến liên tục hệ thống và hiệu suất kiểm soát An toàn Vệ sinh thực phẩm.

Sẵn sàng bắt đầu

Dù bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong quản lý an toàn thực phẩm theo các phương pháp tốt nhất, hay bạn quan tâm hơn đến việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng hay bảo vệ người tiêu dùng, việc chứng nhận theo Chương trình FSSC 22000 có thể thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa trong tổ chức của bạn. Từ sự giới thiệu ban đầu về tiêu chuẩn cho đến đào tạo và chứng nhận, dù bạn đã đi xa đến đâu, BSI có thể hỗ trợ hành trình của bạn. Bạn muốn biết thêm về yêu cầu của tiêu chuẩn, các bước để chứng nhận hoặc cách BSI có thể giúp đỡ?

Liên hệ với chúng tôi về Chứng nhận và Kiểm định FSSC 22000

Khám phá các tùy chọn đào tạo FSSC 22000

Phản hồi từ khách hàng

"Chúng tôi liên tục nhắm đến khách hàng mới, và mặc dù chúng tôi đã có chứng nhận ISO 9001 và HACCP từ khi kinh doanh mở cửa lần đầu, nhưng đã gặp khó khăn trong việc thu hút một số khách hàng mới - chúng tôi cần một trong các tiêu chuẩn của Global Food Safety Initiative (GFSI)... FSSC22000, do Tổ chức Chứng nhận An toàn Thực phẩm (Foundation for Food Safety Certification) phát triển, là tiêu chuẩn giống nhất với hệ thống hiện tại của chúng tôi.

Chúng tôi đã sử dụng BS/ trong khoảng 10 năm qua, và họ rất hữu ích trong việc tư vấn cho chúng tôi về quy trình và thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu đó."