Biểu trưng, thương hiệu và chính sách liên kết của BSI

Chúng tôi luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng của mình trong việc biến sự hoàn hảo thành thói quen. Đối với mọi công việc, hằng ngày, việc duy trì thương hiệu và danh tiếng của chúng tôi là điều cần thiết. Không chỉ đối với chúng tôi, mà còn đối với khách hàng của chúng tôi để đảm bảo rằng việc liên kết với BSI thể hiện cam kết của họ về sự xuất sắc.

Mark of Trust logo

Biểu trưng BSI, dây đeo, biểu trưng BSI Kitemark™ và đoạn văn "BSI Kitemark™" là các thương hiệu của BSI và đã được đăng ký ở Vương quốc Anh và các quốc gia khác. Chúng tôi bảo vệ thương hiệu và biểu trưng của mình ở tất cả các quốc gia sử dụng chúng. Bạn không được sử dụng bất kỳ thương hiệu nào của chúng tôi mà không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Biểu trưng Dấu Tín nhiệm - Mark of Trust

Nếu bạn là khách hàng được BSI chứng nhận, bạn có thể truy cập biểu trưng Mark of Trust cho (các) chứng nhận của mình từ BSI Connect Portal

Đối với các khách hàng trong lĩnh vực thực phẩm / an toàn của chúng tôi, vui lòng liên hệ food@bsigroup.com để có quyền truy cập vào các biểu trưng của chương trình, BSI Marks of Trust và hướng dẫn sử dụng các dấu này để quảng bá chứng nhận BSI của bạn.

Nếu bạn không phải là khách hàng của BSI nhưng muốn sử dụng một trong các thương hiệu của chúng tôi, bạn phải được chấp thuận bằng văn bản. Chúng tôi muốn bảo vệ thương hiệu của mình vì vậy đảm bảo rằng nó được sử dụng đúng cách là rất quan trọng.

Vui lòng gửi email tới brand@bsigroup.com với thông tin sau:

 1. Bạn muốn sử dụng biểu trưng (logo) hoặc thương hiệu nào (biểu trưng BSI, biểu trưng BSI Kitemark™, v.v...)
 2. Nơi bạn muốn sử dụng biểu trưng
  • Nếu trong một ấn phẩm, tên của ấn phẩm, tác giả, v.v...
  • Nếu trực tuyến, một liên kết đến trang web
 3. Bối cảnh xung quanh việc sử dụng logo. Ví dụ. Văn bản được liên kết trong ấn phẩm hoặc bản sao của trang web
 4. Bất kỳ thông tin cơ bản bổ sung nào mà chúng tôi cần biết

Nếu chúng tôi đồng ý cho phép bạn sử dụng thương hiệu của chúng tôi (theo quyết định riêng của chúng tôi), chúng tôi sẽ cấp cho bạn một thỏa thuận cấp phép mà bạn cần phải ký.

Sau khi thỏa thuận cấp phép được ký và được gửi lại, bạn sẽ nhận được thương hiệu được yêu cầu ở định dạng có độ phân giải cao.

Bạn không thể sử dụng các thương hiệu BSI của chúng tôi:

 • Nếu có vẻ như là BSI đang xác nhận việc nghiên cứu, thống kê hoặc bất kỳ điều gì nằm ngoài phạm vi tổ chức của chúng tôi
 • Nếu bạn từ chối cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bối cảnh nào về logo
 • Nếu bạn muốn sử dụng thương hiệu của chúng tôi không chính xác hoặc theo cách cản trở thương hiệu và danh tiếng của chúng tôi

Dấu CE

Dấu CE không phải là thương hiệu BSI. Vui lòng truy cập trang web. Vui lòng truy cập trang web của Ủy ban Châu Âu để biết thêm thông tin.

Dấu UKCA

Dấu UKCA không phải là thương hiệu BSI. Vui lòng truy cập trang web Chính phủ Vương quốc Anh để biết thêm thông tin.


Liên kết đến trang web của chúng tôi

Chúng tôi khuyến khích bạn liên kết đến trang web của BSI. Bạn có thể tóm tắt nội dung để cho người dùng biết những gì hữu ích hoặc có liên quan bằng cách truy cập trang web của BSI.

Vui lòng thực hiện:

 • Chỉ tham khảo trang web là "BSI"
 • Liên kết đến trang cụ thể mà bạn muốn người dùng của mình truy cập, Ví dụ: Để biết thông tin về ISO 9001, vui lòng liên kết đến https://www.bsigroup.com/en-GB/iso-9001-quality-management/ hoặc các trang phụ trong đó
 • Xác định rõ ràng liên kết đến trang web BSI mà không gây hiểu lầm cho người dùng của bạn bằng cách sử dụng nguyên bản "ALT" hoặc các phương tiện khác
 • Xóa liên kết nếu được yêu cầu khỏi BSI bất kỳ lúc nào

Vui lòng không:

 • Sao chép nội dung từ trang web BSI của chúng tôi mà không cần tham khảo. Hãy xem các quy tắc bản quyền của chúng tôi
 • Làm cho người dùng của bạn hiểu sai rằng BSI đang xác nhận trang web hoặc công ty của bạn theo bất kỳ cách nào
 • Vi phạm Tuyên bố Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi
 • Liên kết đến trang web của chúng tôi nếu trang web của bạn được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, gây khó chịu hoặc không phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi
 • Sử dụng bất kỳ thương hiệu BSI nào trên trang web của bạn mà không có sự chấp thuận bằng văn bản hoặc tự cho mình là BSI (Viện Tiêu chuẩn Anh)

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xóa bỏ sự đồng ý cho bạn sử dụng biểu tượng của chúng tôi hoặc liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần bất kỳ lý do nào cần thiết vào bất kỳ lúc nào.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Nhóm Thương hiệu BSI brand@bsigroup.com.